Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi đẩy mạnh kiểm chứng giải trừ võ trang

Armi, missili, guerra, armamenti, disarmo | ©oneinchpunch - stock.adobe.com

Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher tái kêu gọi ngưng chi phí quá nhiều vào việc võ trang, gây thiệt hại cho việc phát triển nhân loại, đồng thời kêu gọi tăng cường việc kiểm chứng giải trừ võ trang hạt nhân.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Lập trường trên đây được Đức Tổng giám mục Gallagher trình bày trong bài tham luận hôm 24/2/2021 vừa qua, tại Phân Hội cấp cao trong khóa họp năm 2021 của Hội nghị về giải trừ võ trang, nhóm tại Genève, Thụy Sĩ.

Đức Tổng giám mục Gallagher ghi nhận bầu không khí nghi kỵ giữa nhiều quốc gia và sự suy giảm các hoạt động đa phương trên trường quốc tế ngày nay, ngăn cản những cố gắng đạt tới những khát vọng cao thượng, và tình trạng này càng rõ rệt trong lãnh vực giải trừ võ trang. Ngoài ra, có sự lan tràn buôn bán bất hợp pháp các loại võ khí nhẹ và các võ khí nổ ngày càng trở thành các võ khí tàn sát tập thể.

Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh đến sự liên hệ giữa giải trừ võ trang, phát triển và hòa bình. Những chi phí khổng lồ về quân sự, vượt quá nhu cầu tự vệ hợp pháp, đang tạo nên cái vòng lẩn quẩn khôn cùng của nạn chạy đua võ trang, giảm bớt các tài nguyên lẽ ra được dùng để đối phó với nạn nghèo đói, chênh lệch, bất công, giáo dục và sức khỏe. Việc gắn liền an ninh quốc gia với sự tích trữ các võ khí thực là một lý luận giả dối và tiếp tục là một “gương mù”, vì nó gây ra sự chênh lệch thái quá giữa tài nguyên, tiền bạc và trí thông minh được dành cho chết chóc, so với các tài nguyên được dành để phục vụ sự sống.

Về việc giải trừ võ khí hạt nhân và kiểm soát võ khí, Đức Tổng giám mục Gallagher cho biết Tòa Thánh ý thức đây là một vấn đề rất phức tạp, nên đề nghị với Hội nghị về giải trừ võ trang dấn thân trong việc nghiên cứu về vấn đề kiểm chứng việc giải trừ võ trang, để có thể đẩy mạnh những cuộc thương thuyết trong tương lai về vấn đề này. Đây là điều đặc biệt quan trọng đối với việc giải trừ võ khí hạt nhân, và cũng có thể được áp dụng cho mọi loại võ khí khác. Về vấn đề này, thật là bõ công khi sử dụng tất cả những khả thể mà các kỹ thuật mới cung cấp để có thể đẩy mạnh việc kiểm chứng đáng tin cậy, và việc làm này cũng tăng cường các biện pháp xây dựng sự tín nhiệm nhau.

Sau cùng, Đức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng trước những thách đố rất to lớn mà cộng đồng quốc tế đang gặp phải ngày nay, việc giải trừ võ trang không còn có thể được coi như một mục tiêu tùy ý. Nó là một điều khẩn thiết về luân lý đạo đức. Và Tòa Thánh khuyến khích Hội nghị này tái xác tín về sự cấp thiết và quyết tâm đạt được những hiệp định cụ thể và lâu bền tiến tới hòa bình và tình huynh đệ.

(Rei 24-2-2021)

Add new comment

3 + 1 =