Nước Ý sẽ có Đặc phái viên bảo vệ tự do tôn giáo

Photo: RIPRODUZIONE RISERVATA/ansa.it

Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, phân bộ Ý, chào mừng Chính phủ Ý đang ở trong tiến trình bổ nhiệm một đặc phái viên để bảo vệ tự do tôn giáo.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Chiều ngày 03 tháng Mười Một vừa qua, Ủy ban ngoại giao của Hạ viện Ý đã thảo luận và đồng thanh chấp thuận hai nghị quyết, qua đó các đại biểu quốc hội thỉnh cầu chính phủ Ý thiết lập chức vụ Đặc phái viên bảo vệ tự do tôn giáo và đối thoại liên tôn.

Ông Alfredo Mantovano, Chủ tịch Phân bộ Ý của tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ nói rằng: “Việc bổ nhiệm một đặc phái viên bảo vệ tự do tôn giáo và đối thoại liên tôn là một tin rất đẹp cho những người dấn thân để tự do tín ngưỡng lại được coi là tự do thuộc hạng A, tại mỗi nước trên thế giới.”

Còn ông Alessandro Monteduro, Giám đốc Phân bộ Trợ giúp các Giáo hội đau khổ tại Ý nhận xét rằng: “Từ quá lâu rồi, các quyền tự do khác được sự chú ý liên tục qua các chiến dịch truyền thông ồ ạt, trong khi quyền tự do tôn giáo lại bị làm ngơ một cách tỏ tường. Tất cả các phúc trình quốc tế, trong đó có Phúc trình của tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ và của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, đều nói về những vụ vi phạm tự do tôn giáo, nhiều khi đến mức độ bách hại dữ tợn, liên hệ đến ít nhất một phần ba các nước trên thế giới.”

Đặc biệt là trường hợp các nước đông dân nhất, như Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan và Nigeria. Vì thế, tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ cám ơn các đại biểu Quốc hội Ý cũng như chính phủ về việc thiết lập chức vụ này. Đây là một bước tiến đặc biệt quan trọng để khẳng định rằng quyền tự do tuyên xưng tín ngưỡng tôn giáo, được điều khoản thứ 19 của Hiến pháp Ý, phải được cổ võ tại các cơ quan quốc tế như một quyền căn bản và bất khả xâm phạm của mỗi người.

(Sir 3-11-2021)

Add new comment

6 + 13 =