Nước Ý nhiều người cao niên cô đơn và bị bỏ rơi

Photo: Vatican News

Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn lâm viện Tòa Thánh về sự sống, kiêm Chủ tịch một Ủy ban do ông Roberto Speranza, Bộ trưởng y tế thiết lập, để cải tổ việc săn sóc y tế cho người cao niên, đã trình bày kế hoạch đáp ứng nhu cầu này.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Đức Tổng giám mục cho biết tại Ý hiện có 14 triệu người, từ 65 tuổi trở lên, 7 triệu người trên 75 tuổi và 4 triệu người trên 80 tuổi. Họ thường sống trong đơn độc và cần được giúp đỡ, nhưng không ai nói về họ. Nước Ý đang chịu những hậu quả vì cuộc khủng hoảng dân số từ lâu. Đây là một xã hội già nua nhất trong toàn Liên hiệp Âu châu. Theo Đức Tổng giám mục Paglia, cần có 100.000 nhân viên xã hội trong vấn đề này.

Hôm 01/9/2021 vừa qua, Đức Tổng giám mục Paglia đã được Thủ tướng Mario Draghi tiếp kiến và trình bày kế hoạch cải tổ, trong văn kiện tựa đề: “Hiến chương về các quyền lợi và nghĩa vụ của xã hội”. “Gia cư như một nơi săn sóc người già”. Trong đó có khẳng định rằng “Những người già là những người thực sự cần được một chân trời cuộc sống rõ ràng. Đáng tiếc thay, người già tại Ý thường kết thúc cuộc đời trong một nhà dưỡng lão hoặc đơn độc. Đây thực là một viễn tượng thật là buồn thảm”.

Trong cuộc hội kiến với Đức Tổng giám mục Paglia, Thủ tướng Draghi tỏ ra đặc biệt quan tâm đến sáng kiến có tầm quan trọng rất lớn về xã hội và luân lý đạo đức. Ông nói: “Nước Ý phải bảo đảm các quyền của người già, tôn trọng phẩm giá con người trong mọi giai đoạn”.

Theo chiều hướng này, Đức Tổng giám mục Paglia cho biết bản Hiến chương về các quyền người già cũng muốn là một câu trả lời cho cuộc tranh luận hiện nay ở Ý về vấn đề an tử, kết liễu mạng sống người già, người bệnh, theo lời yêu cầu của đương sự. Đã có 800 người ký tên ủng hộ việc an tử này. Đức Tổng giám mục nói: “Lời yêu cầu an tử thường không phải là yêu cầu được chết, nhưng là những lời xin giúp đỡ để khỏi đau đớn, khỏi cô đơn. Vì thế chúng ta cần được trang bị, với tinh thần sáng tạo và cấp thiết, để trả lời bằng sự đồng hành với những người già”.

(Vatican News 2-9-2021)

Add new comment

2 + 5 =