Năm nay Giáo hội Công giáo tại Pháp có 130 tân linh mục

Photo: AFP

Năm nay (2021), Giáo hội Công giáo tại Pháp có 130 tân linh mục, tức là tăng thêm 4 vị so với năm ngoái.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp công bố hôm 24/6/2021 vừa qua, cho biết trong số các tân linh mục vừa nói, có 74 linh mục giáo phận, 12 linh mục dòng và 41 linh mục thuộc các cộng đoàn mới. Ngoài ra, có ba linh mục triều thuộc nghi lễ cũ.

Trong số 41 linh mục thuộc các cộng đoàn với của Giáo hội, có 26 linh mục thuộc cộng đoàn thánh Martin, 7 thuộc Con đường mới, Chemin Neuf. Trong năm 2021 này, các giáo phận lớn như Lille, Reims, Bordeaux và Marseille không có linh mục mới.

Giáo hội Công giáo tại Pháp có 47 triệu tín hữu Công giáo, tương đương với 77% dân số và có 104 giáo phận, với hơn 13.500 linh mục và 12.054 giáo xứ.

(KNA 24-6-2021)

Add new comment

4 + 0 =