Năm nay, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô có 32 tân linh mục

Credit: Father Luis Ángel Espinosa, LC/Cathopic

Năm nay, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô có 32 tân linh mục, trong số này 29 vị sẽ được Đức Hồng y Fernando Vérguez, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Quốc gia thành Vatican, truyền chức tại Đền thờ Đức Bà Cả, vào Chúa nhật ngày 29 tháng Tư tới đây, Chúa nhật Chúa Chiên Lành.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Hồng y Vérguez, người Tây Ban Nha, cùng thuộc Dòng Đạo Binh Chúa Kitô.

Ba phó tế còn lại sẽ thụ phong linh mục vào những ngày khác nhau trong năm nay.

Các tiến chức linh mục đến từ nhiều quốc gia, như Đức, Colombia, Chile, Hàn Quốc, Canada, Brazil, El Salvador, Tây Ban Nha, Mỹ, Ý, Mêhicô và Venezuela.

Dòng Đạo Binh Chúa Kitô được thành lập năm 1941 và hiện có 1.430 tu sĩ, trong số này có 970 linh mục hoạt động tại 109 nhà trên thế giới.

(CNA 18-3-2023)

Add new comment

10 + 8 =