Một triệu trẻ em đọc kinh Mân côi ngày 18/10/2021

Theo sáng kiến của “Tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội đau khổ”, một triệu trẻ em tại nhiều nước năm châu sẽ tham gia các buổi đọc kinh Mân côi, vào ngày thứ Hai 18/10 tới đây.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Chiến dịch năm nay có chủ đề là: “Một triệu trẻ em đọc kinh Mân côi cầu cho hòa bình và hiệp nhất”. Đây là lần thứ 15 sáng kiến này được Tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội đau khổ phát động. Chiến dịch năm ngoái có khoảng nửa triệu trẻ em năm châu tham gia các buổi đọc kinh Mân Côi bằng 23 thứ tiếng, kể cả tiếng Arập và các thổ ngữ Phi châu. Các em đặc biệt cầu cho cuộc khủng hoảng y tế với đại dịch Covid-19 sớm chấm dứt.

Trong buổi đọc kinh Truyền tin trước đó, Đức Thánh cha Phanxicô nói: “Tôi khuyến khích cuộc biểu dương với sự tham dự của các trẻ em trên thế giới, các em đặc biệt cầu nguyện cho những tình cảnh khó khăn vì đại dịch”.

Sáng kiến đọc kinh Mân côi năm nay sẽ được bổ túc với những dự án tài trợ do các ân nhân, để giúp nâng đỡ đức tin Kitô của các trẻ em ở các nước có bách hại, kỳ thì hoặc nghèo đói đe dọa tự do tôn giáo. Tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội đau khổ vẫn luôn coi việc nuôi dưỡng đức tin của các trẻ em tại các Giáo hội bị thử thách nhất là một ưu tiên phục vụ.

Tổ chức bác ái này đã ấn hành nhiều tác phẩm để giúp các em tăng trưởng trong đức tin, như Kinh thánh cho trẻ em, Sách giáo lý: Tôi Tin, Các trẻ em đọc kinh Mân Côi, Sách giáo lý cho người trẻ, v.v.

(Vatican News 15-10-2021)

Add new comment

2 + 12 =