Một số quyết định của Hội đồng Giám mục Mỹ sau Đại hội mùa thu

Photo: Vatican News

Hôm 18 tháng Mười Một vừa qua, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã kết thúc khóa họp mùa thu, sau bốn ngày tiến hành tại thành phố Baltimore; đây là đại hội trực diện đầu tiên trong hai năm qua. Vì đại dịch, các khóa họp trước đây diễn ra dưới dạng trực tuyến.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngoài việc thông qua Văn kiện “Mầu nhiệm Thánh Thể trong đời sống Giáo hội”, các giám mục đã quyết định triệu tập Đại hội Thánh Thể toàn quốc vào mùa hè năm 2024, tại Indianapolis, với 201 phiếu thuận, 17 phiếu chống và 5 phiếu trắng.

- Các giám mục đã cập nhật chỉ nam về việc quản lý, với tinh thần trách nhiệm, khả năng chuyên môn và tinh thần phục vụ, các nguồn tài chánh của mình.

- Các giám mục Công giáo Latinh trong Hội đồng Giám mục Mỹ đã đồng thanh chấp thuận việc duyệt lại qui chế toàn quốc về dự tòng, được sử dụng trong các giáo phận tại nước này.

- Hội đồng Giám mục Mỹ đã quyết định ghi thánh nữ Têrêxa Calcutta vào lịch phụng vụ của Giáo hội địa phương, với bậc lễ nhớ tùy ý vào ngày 05 tháng Chín hằng năm.

- Hội đồng Giám mục Mỹ đã cho phép Tiểu ban bảo vệ trẻ em và người trẻ bắt đầu duyệt lại Hiến chương về việc bảo vệ trẻ em và người trẻ, trước thời hạn đã ấn định vào tháng Sáu năm 2025. Quyết định này được thông qua với 230 phiếu thuận và 5 phiếu chống.

Theo nhận định của một số giám mục, sự tham dự trực diện của các giám mục trong khóa họp vừa qua, đã giúp kiến tạo tình huynh đệ và đạt tới sự đồng thuận trong nhiều vấn đề, như vấn đề Văn kiện về bí tích Thánh Thể.

(USCCB 17-11-2021, Crux Now 18-11-2021)

Add new comment

13 + 2 =