Một nhà thờ ở Đức được bán đấu giá

Nhà thờ thánh Phaolô ở Altena | L. Teschner via Wikimedia Commons

Một thánh đường Công Giáo ở miền bắc Đức, bỏ trống từ 15 năm nay, đã được bán đấu giá với 99 ngàn Euro hôm 14/09/2019 vừa qua.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Đó là nhà thờ thánh Phaolô ở Altena, thuộc lãnh thổ giáo xứ thánh Matthêu trong giáo phận Essen. Bà Gabriele Mueller-Seyfied, đặc trách quản trị hành chánh của giáo xứ thánh Matthêu cho biết người mua là một đôi vợ chồng ở Luedenscheid, họ sẽ dùng thánh đường này làm nơi cư ngụ. Việc bán đấu giá nhà thờ cũ này còn phải được giáo phận Essen phê chuẩn.

Bà Gabriele lấy làm tiếc vì trong cuộc đấu giá này, chỉ có đôi vợ chồng vừa nói đồng ý mua nhà thờ và không có khách hàng nào khác. Vì thế giá nghị ban đầu trong cuộc đấu giá, 99 ngàn Euro, không gia tăng. Bà Gabriele lấy làm tiếc vì sự kiện này, nhưng dầu sao bà cũng hài lòng vì đỡ gánh nặng cho giáo xứ khỏi phải tiếp tục bảo trì 1 nhà thờ bỏ trống.

Hồi mùa xuân năm nay, Giáo phận Essen đã cho phép bán đấu giá nhà thờ thánh Phaolô, nhà xứ và khu đất rộng 3 ngàn mét vuông. Giáo xứ thánh Phaolô đã bị giải tán trước đó. Giáo phận cũng qui định rằng không được bán nhà thờ cho những người nào mua để làm sòng bạc hoặc nhà điếm, hay tôn giáo không Kitô hoặc tổ chức theo vũ trụ quan ngược Kitô giáo.

Tình trạng chung tại một số nước Âu Mỹ

Tại Âu Mỹ, đặc biệt tại vùng Québec Canada, Hòa Lan, Bỉ, Pháp, Đức, nhiều thánh đường bị bỏ hoang vì số tín hữu, đặc biệt con số những người thực hành đạo giảm sút nhiều. Theo tổ chức bảo vệ gia sản của Canada, trong vòng 10 năm tới đây, 9 ngàn thánh đường, tức là 1 phần 3 tổng số nhà thờ Kitô tại nước này, sẽ bị đóng cửa.

Năm ngoái, Tòa Thánh đã tổ chức một hội nghị về việc đóng cửa và sử dụng lại các nhà thờ vào những mục tiêu khác, và sau đó đã công bố một tập chỉ nam dài 14 trang nhắm giúp các GM trong vấn đề xử lý những thánh đường bị bỏ hoang, hoặc ở trong tình trạng nguy hiểm. Theo Tòa Thánh, nếu cộng đoàn, Nhà Nước hoặc kỹ nghệ du lịch ở địa phương muốn bảo trì các thánh đường vì lý do giá trị lịch sử hoặc là gia sản của quốc gia, thì họ phải tìm phương thế để trang trải các phí tổn ấy. (KNA 14-9-2019, CNS 3-4-2019)

Add new comment

1 + 5 =