Một ký giả nêu câu hỏi về con số 330.000 nạn nhân bị lạm dụng tại Pháp

Jean-Marc Sauvé, sœur Véronique Margron et Mgr Éric de Moulins-Beaufort, le 5 octobre 2021 à Paris. | AFP or licensors

Một ký giả tại thành phố Seattle, bên Mỹ, ông Peter Anderson, bày tỏ thắc mắc về con số 330.000 nạn nhân vị thành niên bị giáo sĩ và giáo dân, trong các trường Công giáo ở Pháp bị lạm dụng tính dục trong khoảng thời gian từ 1950 đến nay.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Con số này được trình bày trong Phúc trình Ciase, do ông Sauvé làm trưởng ban và được công bố hôm 05/10/2021 vừa qua, gây sốc cho nhiều người về mức độ rộng lớn như vậy.

Theo Phúc trình Ciase, có từ 2,900 đến 3.200 người lạm dụng, gồm các linh mục, tu sĩ và giáo dân nhân viên. Con số các linh mục tu sĩ này tương đương với 2,5 hoặc 2,8% tổng số các linh mục và tu sĩ tại Pháp, trong khoảng thời gian đó. Tuy nhiên con số 330.000 nạn nhân gây sốc nhiều nhất.

Ông Anderson viết: Nếu chúng ta chia bình quân, thì mỗi người lạm dụng trong Giáo hội tạo nên hơn 100 nạn nhân. Điều này thật khó tin. Một trong những người lạm dụng tệ nhất trong Giáo hội, cho đến nay là cựu linh mục John Georghan, thuộc tổng giáo phận Boston, Hoa Kỳ. Ông này bị tố đã lạm dụng 130 em. Như vậy theo Phúc trình tại Pháp, bình quân mỗi người lạm dụng ở mức độ cùng loại với John Georghan.

Phúc trình năm 2018, do Giáo hội Công giáo tại Đức ủy nhiệm thực hiện, cho thấy có khoảng 1.670 giáo sĩ lạm dụng 3.677 trẻ em. Phúc trình chi tiết, do đại bồi thẩm đoàn của bang Pennsylvania Hoa Kỳ tìm thấy, hơn 300 linh mục lạm dụng hơn 1.000 trẻ em, nhưng họ tin rằng con số có thể lên tới vài ngàn nạn nhân.

Cả hai phúc trình này cho thấy trung bình mỗi kẻ lạm dụng và nạn nhân, tỷ lệ là 2 và 4. Mỗi thủ phạm lạm dụng từ 2 đến 4 trẻ em. Sự kiện phúc trình ở Pháp nhảy vọt lên 100 nạn nhân do thủ phạm là điều dường như không hợp lý hoặc không thể chứng minh được. Và con số Phúc trình đưa ra thật khó tin.

Ông Peter Anderson nhận xét rằng con số nạn nhân trong phúc trình ở Pháp là do một cuộc thăm dò dư luận trong đó các bản câu hỏi được gửi đến 243.601 người, và có 28.010 bản trả lời được gửi lại có thể sử dụng được. Tỷ lệ kết quả các bản trả lời được áp dụng cho toàn thể dân chúng tại Pháp. Theo ông Anderson, rất tiếc là các cơ quan truyền thông không đề cập đến vấn đề dung hợp số lượng người lạm dụng và các nạn nhân. Vì phúc trình do Giáo hội ủy nhiệm thực hiện và vì phúc trình rất dài, 2.500 trang, nên người ta giả thiết là con số 330.000 trẻ em nạn nhân là chính xác. Ông Anderson viết: “Tôi chưa thấy có bài báo nào đặt vấn đề về các con số đó”.

(Sismografo 7-10-2021)

Add new comment

10 + 7 =