Mặc dù khủng hoảng vì lạm dụng, số tiền dâng cúng cho Giáo hội Công giáo tại Pháp gia tăng

Malgré les scandales, les fidèles français ont continué à soutenir l'Eglise | © Jesus Perez Pacheco/Flickr/CC BY-NC-ND 2.0

Nguồn tài chánh của các giáo xứ Công giáo tại Pháp vẫn gia tăng 10% trong năm ngoái (2021), mặc dù có khủng hoảng do nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, gây thương tổn nặng cho thanh danh của Giáo hội.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí, hôm mùng 09 tháng Mười Hai vừa qua, ông Ambroise Laurent, Phụ tá Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Pháp, đặc trách về các vấn đề kinh tế, xã hội và pháp luật của Giáo hội Pháp, nói rằng: “Đó thực là một điều gây ngạc nhiên (...). Các tín hữu đã bị sốc trước gương mù”.

Sau khi xảy ra vụ xì căng đan hồi năm ngoái (2021), đặc biệt sau phúc trình do thẩm phán Sauvé công bố về những vụ lạm dụng, nhiều quan sát viên nghĩ rằng các tín hữu Pháp sẽ ngưng đóng góp để tài trợ Giáo hội.

Phúc trình Sauvé được công bố hồi tháng Mười năm 2021, ước lượng có hơn 220.000 người bị các giáo sĩ tại Pháp lạm dụng, từ thập niên 1950, tức là trong 70 năm trời.

Mặc dù có sự phẫn nộ trong dự luận sau khi phúc trình Sauvé được công bố, người ta không thấy có sự giảm sút trong ngân khoản gọi là “đồng tiền Giáo hội”, hoặc trong những cuộc lạc quyên, dâng cúng, hoặc những trường hợp khác. Trái lại, nguồn tài chánh của các giáo xứ tại nước Pháp đà tăng 10% trong năm ngoái so với năm 2020, là năm đại dịch Covid-19 đã tạo nên một sự giảm sút mạnh mẽ số tín hữu tham dự thánh lễ trực diện.

Cụ thể là số tiền các tín hữu giúp Giáo hội năm ngoái là 537 triệu Euro, tức là tăng thêm 48 triệu Euro so với năm 2020 trước đó.

Tuy nhiên, con số các ân nhân đóng góp trực tiếp “đồng tiền phụng tự” (denier de culte) cho Giáo hội tiếp tục giảm sút: năm 2016 có một triệu 100.000 gia đình đóng góp cho Giáo hội, nhưng năm 2020 chỉ còn 977.000 người, tức là giảm 123.000 người. Tuy nhiên, số tiền đóng góp trung bình đã tăng từ 226 Euro trong năm 2016 lên 274 Euro trong năm 2020.

Dầu vậy Hội đồng Giám mục Pháp đang lo âu vì sự gia tăng chi phí năng lượng, có thể tăng thêm 15% trong niên khóa 2022-2023. Các kế hoạch tiết kiệm, các công trình canh tân năng lượng cũng như những vụ tậu mãi được gộp lại và đang được nghiên cứu để giảm chi tiêu.

(cath.ch 11-12-2022)

Add new comment

15 + 4 =