Mặc dù giảm tín hữu, Công giáo Đức thu được thuế cao thứ hai

Liebfrauendom München | Vatican News

Mặc dù số tín hữu giảm sút, trong năm ngoái (2021) Giáo hội Công giáo tại Đức đã thu được số tiền thuế Giáo hội là 6 tỷ 730 triệu Euro, cao thứ hai từ trước đến nay.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Theo thông cáo của Hội đồng Giám mục Đức công bố hôm 26 tháng Bảy vừa qua, số thuế vừa nói cao hơn 28 triệu so với năm 2020 trước đó. Trước đại dịch năm 2019, số thuế Giáo hội Công giáo Đức thu được là 6 tỷ 760 triệu Euro.

Năm ngoái, 20 Giáo hội Tin lành tại Đức thu được tổng cộng 6 tỷ Euro, tức là ít hơn Công giáo 730 triệu Euro.

Theo thống kê công bố hồi cuối tháng Sáu năm nay, có gần 360.000 (359.338) tín hữu Công giáo, thuộc 27 giáo phận, làm đơn xin ra khỏi Giáo hội trong năm ngoái (2021), và do đó Công giáo Đức còn 21 triệu 640.000 tín hữu, so với 19 triệu 720.000 người theo Tin lành. Trong năm ngoái, có 280.000 tín hữu xin ra khỏi 20 Giáo hội Tin lành tại Đức.

Với những con số trên đây của năm ngoái, lần đầu tiên hai Giáo hội Công giáo và Tin lành tại Đức có tổng số tín hữu xuống dưới 50% dân số tại nước này.

(KNA 28-7-2022)

Add new comment

8 + 4 =