Lo âu vì số sinh viên thần học tại Áo giảm sút

© KU Linz/Eder

Số sinh viên của các khoa thần học tại các đại học Nhà nước ở Áo tiếp tục giảm sút.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Tại Áo cũng như tại Đức, ngoài các linh mục và tu sĩ, cũng có nhiều giáo dân học thần học để có thể hành nghề trong ngành giảng huấn hoặc trở thành các nhân viên của Giáo hội Công giáo hoặc Tin lành.

Trong bản tin truyền đi ngày 03 tháng Mười vừa qua, hãng tin Công giáo Kathpress cho biết phân khoa thần học ở Đại học Innsbruck có 182 sinh viên ban thần học, nhưng năm ngoái chỉ còn 98. Tại đại học Salzburg, con số này giảm từ 177 xuống còn 87 sinh viên. Tại khoa thần học ở Đại học Vienne, sự giảm sút quá gấp đôi từ 601 xuống còn 286 sinh viên.

Theo giáo sư thần học mục vụ Johann Pock, Khoa trưởng Khoa thần học Công giáo ở Đại học Vienne, có nhiều lý do giải thích hiện tượng trên đây: một đàng, có nhiều cấp độ khác biệt trong các môn học, và đàng khác, Giáo hội không còn là một “chủ nhân hấp dẫn trong công ăn việc làm đối với nhiều người”. Ngày nay, các sinh viên có thể chọn lựa nhiều môn học hơn, từ đạo đức học cho tới các môn học tôn giáo. Ngoài ra, những vụ xì-căng-đan giáo sĩ lạm dụng tính dục cũng góp phần làm cho Giáo hội trở nên bớt sức thu hút đối với các sinh viên. Thêm vào đó, trong thời gian gần đây, chính các đại học cũng thiếu các chuyên gia thần học.

Tuy nhiên, có một luật trừ: Đại học Thánh Giá của dòng Xitô, gần thủ đô Vienne, với khoa triết và thần học Biển Đức XVI, có số sinh viên gia tăng và hiện có 331 sinh viên, trong đó có 286 sinh viên học về thần học chuyên môn, trong số này có 177 chủng sinh và tu sinh, phần lớn họ đến từ Đức và Áo. Đây là một sự gia tăng đáng kể, vì 10 năm trước đây, trong Đại học Thánh Giá các khoa ứng dụng chỉ có 235 sinh viên.

Theo giáo sư Pock, sự gia tăng số sinh viên tại đại học này là vì phương thức thần học được giảng dạy tại đó: nghĩa là can dự nhiều vào đời sống tôn giáo, đặc biệt có sức thu hút trong viễn tượng linh mục”.

(Kathpress 3-10-2022)

Add new comment

3 + 8 =