Linh mục cao niên nhất nước Bulgari qua đời

Linh mục Assen Genov | Ảnh: fatima-pleven.bg

Linh mục cao niên nhất nước Bulgari, cha Assen Genov, đã qua đời hôm 04/6/2020 vừa qua, hưởng thọ 95 tuổi. Cha là chứng nhân cuối cùng về những cuộc bách hại Giáo hội dưới chế độ cộng sản tại nước này.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Cha Assen Genov sinh ngày 12/5/1925, trong một gia đình có 8 người con tại làng Lesvski, gia nhập chủng viện Svishtov năm 1940 khi được 15 tuổi. 11 năm sau, 1951, thầy được Đức cha Evgeny Bosilkov, Giám mục giáo phận Nicopoli, truyền chức linh mục giữa lúc chế độ cộng sản đang bách hại các tín hữu Kitô tại Bulgari. Năm sau đó, 1952, Đức cha Bosilkov bị nhà nước bắt và kết án tử hình về tội gọi là “phản động”. Sau này Đức cha được phong chân phước hồi năm 1998, như một vị tử đạo.

Cha Assen Genov kể rằng: Đức cha Bosilkov đã học tại Hòa Lan và tại Giáo hoàng học viện Đông phương ở Roma, đậu tiến sĩ tại đây. Đức cha biết khi trở về nước thì sẽ bị bắt, nhưng ngài cứ trở về. Cha nói: “Ngài cầu nguyện rất nhiều và luôn khuyên chúng tôi chăm chỉ đọc kinh Mân côi”.

Sau khi thụ phong linh mục, cha Genov lần lượt phục vụ tại nhiều giáo xứ, đặc biệt làm cha sở ở làng Badarski Geran trong 37 năm trời. Khi sức khỏe suy yếu, cha xin làm tuyên úy cho một nữ đan viện Biển Đức ở Tsarev Brod, rồi từ năm 2009, cha sống tại giáo xứ Đức Mẹ Fatima ở làng Pleven, cho đến khi qua đời.

Cha là một trong số các linh mục giữ cho Giáo hội Công giáo tại Bulgari sống sót, sau khi 58 linh mục nước ngoài bị nhà nước Bulgari trục xuất. Hàng giáo sĩ bấy giờ sống và làm việc trong những điều kiện khó khăn, luôn bị đe dọa, sợ hãi, thiếu thốn và tương lai bấp bênh.

Theo Đức cha Kavalenov, Giám mục phụ tá giáo phận Nicopoli, cha Assen Genov là một “anh hùng khiêm tốn, một chứng nhân thầm lặng đã gìn giữ đức tin và lòng trung thành với Giáo hội, với Tòa Thánh Phêrô trong những lúc khó khăn. Chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều nơi cha”.

(Aci Stampa 11-6-2020)

Add new comment

1 + 0 =