Lần đầu tiên một Kitô hữu làm Thủ tướng Singapore

Lawrence Wong | Photo: Lauryn Ishak/Bloomberg

Lần đầu tiên trong lịch sử, một tín hữu Kitô được chọn làm Thủ tướng của Singapore.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đó là ông Lawrence Hoàng Tuần Tài (Wong Shyun Tsai), 49 tuổi, thuộc Giáo hội Tin lành Methodist, hay cũng gọi là Giáo hội Giám Lý, cho đến nay là Bộ trưởng tài chánh của Singapore. Ông được bổ nhiệm làm thủ tướng hồi đầu tháng Sáu này, kế nhiệm Thủ tướng Lý Hiển Long (Lee Hsien Loong).

Cộng hòa Singapore độc lập từ năm 1958, hiện có gần sáu triệu dân cư, trong đó 33% là Phật tử, 18% là Kitô hữu, trong đó có 154.000 tín hữu Công giáo họp thành Tổng giáo phận Singapore, do Đức Hồng y tân cử William Ngô Thành Tài (Goh Seng Chye) coi sóc, và 14% theo Hồi giáo, 10% theo Lão giáo và 5% theo Ấn giáo. Trên bình diện miền, Singapore được nhiều quan sát viên coi là một mẫu gương về sự sống chung hòa bình. Đây là thành quả chính sách của chính phủ Lý Quang Diệu (Lee Kuan Yew), Thủ tướng đầu tiên của tiểu quốc này, từ năm 1959 đến 1990, thân phụ của Thủ tướng Lý Hiền Lương. Ông rất quan tâm khích lệ và phối hợp cuộc đối thoại liên tôn trong những thập niên gần đây.

Ông Lawrence Hoàng Tuần Tài xuất thân từ một gia đình có phần khiêm hạ, du học tại Mỹ, trước khi trở thành công chức, và làm bí thư của thủ tướng từ năm 2005 đến 2008. Từ năm 2011, ông lần lượt đảm trách các nhiệm vụ của bộ văn hóa, bộ phát triển quốc gia, rồi bộ trưởng giáo dục, trước khi làm bộ trưởng tài chánh từ năm ngoài, trong thời đại dịch Covid-19. Việc chọn ông Hoàng Tuần Tài làm thủ tướng nằm trong chủ trương tiếp tục chính sách từ trước đến nay của Singapore.

(Vatican News 17-6-2022)

Add new comment

9 + 4 =