Kinh Chiều đại kết tại Anh quốc tưởng niệm Đức Biển Đức XVI

Photo: © Mazur/cbcew.org.uk

Hôm 24 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng y Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh quốc, đã chủ sự Kinh Chiều đại kết, tại Nhà thờ chính tòa Công giáo ở thủ đô Luân Đôn để tưởng niệm Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Kinh Chiều diễn ra trong Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Hiện diện trong dịp này, có các giám mục Công giáo Anh quốc, Đức Tổng giám mục Justin Welby, Giáo chủ Anh giáo, Đức Tổng giám mục Stephen Cottrell của Giáo phận York Anh giáo và Đức giám mục Chính thống giáo ở Anh quốc Nikitas, cùng với đông đảo các giám mục, linh mục, mục sư và tín hữu.

Đức Tổng giám mục Rowan William, Giáo chủ Anh giáo từ năm 2002 đến 2012, đã giảng trong buổi hát Kinh Chiều này sau bài đọc trích từ thư thánh Phaolô gửi tín hữu Roma (12,3-12): “Anh chị em hãy thương yêu nhau và rất tôn trọng nhau”.

Đức Tổng giám mục nhấn mạnh: “Xác tín sâu xa của Đức Biển Đức XVI về sự hiệp nhất. Ngài không phải là người đưa ra những thỏa hiệp dễ dàng về đại kết, không phải là người thỏa hiệp về đạo lý, chính vì ngài tin rằng Giáo hội hiện hữu chỉ vì ơn gọi của Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, Đấng có thể liên tục hướng dẫn tư tưởng và kinh nguyện của chúng ta tiến tới sự liên kết sâu đậm và trao ban cho nhau. Sự trao tặng chỉ có thể phát triển như những bạn hữu, anh chị em của Chúa Kitô, và xét cho cùng là những người cùng nhau trong gia đình nhân loại, phản ánh vinh quang của Thiên Chúa, trong tư cách là hình ảnh của Chúa”.

Đức Tổng giám mục Rowan William cũng nhận xét rằng: “Đức Giáo hoàng Biển Đức dạy chúng ta nhiều về sự tôn trọng. Những cử chỉ tôn trọng sâu xa của ngài đối với những người thuộc các hệ phái Kitô và tôn giáo khác vẫn còn in đậm trong tâm trí nhiều người. Ngài ý thức rằng trong Giáo hội mà ngài hướng dẫn và phục vụ, sự tôn trọng không luôn luôn hữu hình trong lịch sử và hơn một lần ngài sẵn sàng nhìn nhận rằng một số người trong Giáo hội đã thiếu tôn trọng và trung tín đối với những người mà Thiên Chúa đã ban cho họ như những người đối tác và như anh chị em của họ”.

(rcdow.org.uk 26-1-2023)

Add new comment

11 + 1 =