Khóa họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Congo

Les évêques de la République démocratique du Congo avec le Nonce apostolique, Mgr Balestrero | Vatican News

Trong tuần vừa qua, Hội đồng Giám mục Cộng hòa dân chủ Congo đã nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 57 để bàn về tình trạng xã hội muc vụ, cũng như những thách đố xã hội chính trị, kinh tế và nhân đạo mà Giáo hội Công giáo tại nước này đang phải đương đầu.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trong khóa họp, các giám mục Congo đã tái cử Đức cha Marcel Utembi Tapa, Tổng giám mục giáo phận Kisangani, trong nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục, trong khi Đức cha José Moko, giám mục giáo phận Idiofa, được bầu làm Phó Chủ tịch.

Các giám mục đã cứu xét phúc trình của 12 Ủy ban giám mục và những gì cần đưa vào đường hướng mục vụ, hồ sơ về Sách giáo lý toàn quốc được hội nhập văn hóa, tập chỉ nam về mục vụ hôn nhân và gia đình, các biện pháp để áp dụng Hiệp định cơ bản giữa Tòa Thánh và Cộng hòa dân chủ Congo. Sau cùng là qui chế của Giáo hạt quân đội tại nước này.

Trong số 70 triệu dân tại Cộng hòa dân chủ Congo có một nửa, tức là 35 triệu là tín hữu Công giáo, thuộc 6 Tổng giáo phận và 41 giáo phận.

(Vatican News 19-10-2020)

Add new comment

7 + 0 =