Khóa họp thứ 390 của Hội đồng Giám mục Ba Lan

Photo: EpiskopatNews

Liền sau bốn ngày tĩnh tâm, tại Trung tâm Thánh Mẫu quốc gia Jasna Góra, về đề tài “Sứ điệp của các thánh hiện đại”, Hội đồng Giám mục Ba Lan đã nhóm khóa họp toàn thể thứ 390, tại trung tâm này trong hai ngày 18 và ngày 19 tháng Mười Một vừa qua.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong khóa họp, các giám mục đã tổng kết cuộc viếng thăm mới đây tại Tòa Thánh, qua bốn đoàn giám mục từ ngày 04 đến ngày 29 tháng Mười, viếng mộ hai thánh Tông đồ Phêrô-Phaolô, đối thoại với các cơ quan trung ương Tòa Thánh và sau cùng là gặp Đức Thánh cha.

Các vị điều hợp viên của bốn nhóm giám mục đã trình bày các vấn đề đã được thảo luận với các Bộ của Tòa Thánh và gặp Đức Thánh cha Phanxicô. Các vị đã trao đổi kinh nghiệm, những lời khuyên và bình luận.

Tiếp đến, các giám mục Ba Lan đã bàn về tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI, sẽ nhóm tại Roma vào tháng Mười năm 2023, về đề tài: “Tiến tới một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng”. Vị điều hợp tiến trình chuẩn bị trong Giáo hội tại Ba Lan là Đức cha Adrian Galbas, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Tông đồ giáo dân. Tham dự cuộc thảo luận này của các giám mục, cũng có giáo sư Aleksander Banka, là người đã tham dự lễ khai mạc mạc tiến trình chuẩn bị, do Đức Thánh cha Phanxicô cử hành ngày 10 tháng Mười vừa qua, tại Vatican.

Liên hệ tới Năm Gia đình “Amoris laetitia” - Niềm vui yêu thương -, các giám mục Ba Lan cũng đề cập đến các vấn đề gia đình và các sáng kiến về vấn đề này được Đức cha Wieslaw Smigiel, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Ba Lan về gia đình, trình bày cùng với cha Przemslaw Drag, Giám đốc Trung tâm mục vụ toàn quốc Ba Lan về gia đình.

Ngoài ra, cha Madej Bedzinski, Giám đốc toàn quốc các Hội Giáo hoàng truyền giáo ở Ba Lan, đã được mời trình bày về một số kỷ niệm được mừng vào năm tới, 2022, đó là: 400 năm thành lập Bộ Truyền giáo, 200 năm thành lập Hội Truyền bá đức tin do bà Pauline Jaricot, sẽ được phong chân phước tại Lyon, 100 năm nâng Hội Truyền bá đức tin, Hội Thánh Phêrô Tông đồ và Hội nhi đồng truyền giáo lên hàng Hội Giáo hoàng.

Sau cùng, có cuộc thảo luận giáo luận về Tông hiến “Pascite gregem Dei”, Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên Chúa, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 08 tháng Mười Hai tới đây. Qua tông hiến này, Đức Thánh cha công bố cuốn VI, về hình luật trong Giáo hội, thuộc Bộ giáo luật hiện diện của Giáo hội.

(Kai 17-11-2021)

Add new comment

2 + 0 =