Khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Pháp

©Sanctuaire de Lourdes

Trong những ngày này, từ ngày 03 đến ngày 08 tháng Mười Một năm 2022, Hội đồng Giám mục Pháp đang nhóm đại hội tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hằng năm, các giám mục Pháp nhóm đại hội hai lần tại Lộ Đức. Lần đầu vào tháng Ba và lần thứ hai vào tháng Mười Một, với sự tham dự của các giám mục đương nhiệm và cả các giám mục về hưu, cũng như các giám mục thuộc các lãnh thổ hải ngoại của Pháp, và Đức Sứ thần Tòa Thánh. Một số đại diện của giáo dân, dòng tu và đại diện Hội đồng Giám mục vài nước khác, một số vị giám đốc các dịch vụ toàn quốc và ký giả cũng được mời tham dự một số phần của Đại hội.

Trong khóa họp hiện nay, các giám mục đề cập tới “những con đường biến đổi” mục vụ của các giáo phận. Các vị cũng trao đổi với các giám mục thuộc các Hội đồng Giám mục Âu châu, cũng như tiếp tục bàn về kế hoạch ba năm liên quan đến nguồn tái chánh của Giáo hội cho thời kỳ từ năm 2023 đến 2025.

Chúa nhật, ngày 06 tháng Mười Một, các giám mục sẽ bàn về Tông thư Tự sắc “Traditionis Custodes”, người gìn giữ truyền thống, do Đức Thánh cha Phanxicô ban hành, giới hạn việc cử hành thánh lễ theo sách lễ năm 1962, theo nghi thức của Công đồng chung Vatican II. Vấn đề này đã gây xôn xao nhiều nơi các tín hữu Công giáo truyền thống. Ngoài ra, các giám mục Pháp cũng bàn về vấn đề mời gọi những ứng viên vào các thừa tác vụ giáo dân, như giáo lý viên, đọc sách và giúp lễ.

Về vấn đề tiếp nhận Phúc trình gọi là Ciase, công bố hồi tháng Mười năm ngoái (2021), về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong Giáo hội Công giáo, các giám mục sẽ tiếp chín nhóm làm việc phát động hồi tháng Mười Một năm ngoái, dưới sự phối hợp của luật sư Hervé Balladur.

(Web catholic66fr 30-10-2022)

Add new comment

3 + 6 =