Kết toán đầu tiên về tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục

Il Papa riceve la Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi (ottobre 2021) | Vatican Media

Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã công bố kết toán đầu tiên về tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới lần thứ 16, vào năm 2023 tới đây, với chủ đề: “Tiến tới một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng”.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Thông cáo cho biết ngày 26 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 16 đã nhóm họp trực tuyến để kiểm điểm tiến trình chuẩn bị. Tiến trình do Đức Thánh cha đề ra là một điều mới mẻ, được đón nhận với nhiều vui mừng nhưng cũng phải đương đầu với nhiều điều không chắc chắn, và cần phải có thời gian.

Tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục đồng hành được Đức Thánh cha khai mạc tại Roma, ngày 10 tháng Mười năm ngoái, và từ ngày 17 tháng Mười sau đó, tại các Giáo hội địa phương.

Hiện nay, có rất nhiều giáo phận và các tổ chức của Giáo hội đã bắt đầu tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục, với nhiều sáng kiến để thực hiện các cuộc tham khảo ý kiến và phân định trong Giáo hội. Văn phòng gọi đó là một dấu chỉ hy vọng và là dấu chỉ hoạt động của Chúa Thánh Linh đang biến đổi tất cả những người can dự như những thành phần của cộng đoàn Giáo hội. Người ta ghi nhận nhiều phấn khởi, vui mừng tại các nước Á, Phi và Mỹ Latinh.

Các tài liệu do Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục phổ biến được đón nhận và có nỗ lực đáng ca ngợi, dịch các tài liệu đó ra ngôn ngữ địa phương. Chiều kích đại kết và liên tôn cũng được để ý tới trong tiến trình chuẩn bị.

Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cũng ghi nhận có những khó khăn, sợ hãi và dè dặt giữa các tín hữu và giáo sĩ, kể cả thái độ nghi kỵ nơi giáo dân, họ nghi ngờ những đóng góp của họ không được để ý tới. Ngoài ra, có khó khăn vì đại dịch khiến cho những tiếp tục, trực tiếp lắng nghe khó thực hiện được.

(Vatican News 7-2-2022)

Add new comment

7 + 4 =