Kết thúc kỷ niệm 200 năm truyền giáo tại Singapore

Photo: asianews.it

Tổng giáo phận Singapore kết thúc năm kỷ niệm 200 năm truyền giáo tại lãnh thổ này.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngày 11 tháng Mười Hai năm 1821, thánh Laurent Imbert, thuộc Hội Thừa sai Paris, đổ bộ lên mỏm cực nam của bán đảo Malayia, gọi là Singapore, được người Anh thành lập hai năm trước đó, như một trung tâm thương mại và giao dịch.

Nhiệm vụ của cha là gặp gỡ các tín hữu Công giáo rải rác tại địa phương, vào khoảng 12, 13 người. Cha gửi bản tường trình tình hình địa phương về Đức cha Esprit-Marie-Joseph Florens, bấy giờ là Đại diện Tông Tòa Xiêm La. Công cuộc loan báo Tin mừng tại Singapore bắt đầu từ đó. Về sau, cha Imbert trở thành giám mục Đại diện Tông Tòa tại Hàn Quốc, chịu tử đạo năm 1839 và đã được phong thánh.

Lễ kỷ niệm 200 năm truyền giáo tại Singapore không được coi như một điểm tới, nhưng như một ký ức và khích lệ mở ra một giai đoạn dấn thân mới, tăng trưởng và chia sẻ theo khẩu hiệu: “Hãy thắp sáng và chiếu tỏa với đức tin” (Ignite and Shine with Faith). Câu này xác định hai điểm cốt yếu của biến cố kỷ niệm, đó là củng cố và đẩy mạnh cộng đoàn Công giáo, thăng tiến các giá trị đức tin với một đà tiến truyền giáo.

Chương trình kỷ niệm đã được Đức Tổng giám mục William Ngô Thành Tài (Goh Seng Chye) khai mạc ngày 13 tháng Mười Hai năm ngoái (2020) với nhiều sáng kiến và kết thúc vào ngày 11 tháng Mười Hai này. Trong số các sáng kiến đó, có tám ngày gặp gỡ, các cuộc tham quan có hướng dẫn, triển lãm, thuyết trình về lịch sử, các truyền thống và những dấn thân về mặt xã hội và văn hóa góp phần vào sự hội nhập vào đất nước Singapore, một trong những nơi “tứ chiếng” nhất Á châu, và một cộng đoàn có 360.000 tín hữu Công giáo.

Về mặt chủng tộc, 76% dân Singapore là người Hoa, 15% người Mã Lai, 7,4% là người Ấn Độ. Tính chung, các tín hữu Kitô thuộc mọi hệ phái khác nhau, chiếm 15% trong tổng số 5,7 triệu dân.

(Asia News 10-12-2021)

Add new comment

13 + 5 =