Ký kết hiệp định song phương giữa Tòa Thánh và Kazakhstan

Photo: Vatican Media

Hôm 14 tháng Chín vừa qua, một hiệp định song phương mới đã được ký kết giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Kazakhstan, cập nhật hiệp định ký 24 năm trước đây, hồi 1998, và củng cố các tương quan thân hữu và cộng tác giữa hai bên.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết trong số 15 điều khoản được ký kết trong hiệp định trước đây, điều khoản số 2 được tăng cường, cho phép giải thích theo nghĩa rộng, và dễ dàng hóa việc cấp thị thực nhập cảnh cũng như giấy phép cư trú cho các giáo sĩ và tu sĩ Công giáo đến từ nước ngoài để làm việc mục vụ cho các tín hữu Công giáo sinh sống tại Kazakhstan.

Hiệp định được ký kết giữa Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, và Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Kazakhstan, ông Mukhtar Tileuberdi. Văn kiện này gồm một lời tựa và tám đoạn nhắm tăng cường các mối liên hệ thân hữu và cộng tác từ trước đến nay giữa hai bên”.

(Vatican News 15-9-2022)

Add new comment

2 + 1 =