Israel và Tòa Thánh tiếp tục thương thảo

Đức Thánh cha Phanxicô và Đại sứ Oren David | agensir.it

Đại sứ Israel cạnh Tòa Thánh, ông Oren David cho biết Israel và Tòa Thánh tiếp tục thương thảo để đạt tới một hiệp định về kinh tế và tài chánh.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Italia, truyền đi ngày 22/10/2020 vừa qua, đại sứ David nói: “Có những nút thắt thuộc những loại khác nhau và phức tạp cần tháo gỡ, trước khi đạt tới một hiệp định hoàn toàn chứ không phải chỉ bán phần, và vì thế hai bên vẫn còn đang làm việc với nhau”.

Israel và Tòa Thánh đã ký hiệp định cơ bản với nhau, tại Jerusalem, ngày 30 tháng 12 năm 1993, và sau đó hai bên đã thiết lập quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ. Theo hiệp định cơ bản này, hai bên còn cần đạt tới những hiệp định chi tiết về các vấn đề khác, trong đó có vấn đề tài chánh, tài sản của Giáo hội Công giáo tại Israel và thuế má.

Đại sứ David nói: “Trong những năm qua, hai phái đoàn Tòa Thánh và Israel đã gặp gỡ nhau nhiều lần để thương thảo, luôn luôn trong bầu không khí cộng tác với nhau... Rất tiếc là coronavirus đã làm cho các cuộc gặp gỡ trở nên không dễ dàng, và vì thế cần chờ đợi thêm để có thể thực hiện những bước tiến mới. Chúng tôi hy vọng hai phái đoàn có thể sớm gặp lại nhau”.

(Sir 22-10-2020)

Add new comment

14 + 6 =