Hiệp sĩ Colombo giúp nạn nhân Ucraina

Photo: Vatican News

Hôm 26 tháng Hai vừa qua, Hội Hiệp sĩ Colombo cho biết đang trợ giúp một triệu Mỹ kim cho những người tị nạn chiến tranh ở Ucraina, trước cuộc tấn công của Nga.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hội Hiệp sĩ Colombo là một hội nam giới Công giáo, do chân phước linh mục Michael McGivney ở Mỹ, thành lập cách đây 133 năm và có khoảng hai triệu hội viên thuộc 15.000 chi hội ở Mỹ và các nước.

Hội cũng tuyên bố thiết lập Quỹ liên đới Ucraina nhắm đạt tới ngân khoản hai triệu Mỹ kim để cứu trợ các nạn nhân chiến tranh ở nước này.

Trong sứ điệp hôm 25 tháng Hai, một ngày sau khi Nga bắt đầu tấn công vào Ucraina, ông Patrick Kelly, Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Colombo, viết: “Tình hình tại Ucraina đang trở nên trầm trọng hơn. Dân chúng tại đây cũng như các anh chị em hội viên Hiệp sĩ Colombo tại đó cần sự giúp đỡ cụ thể và lời cầu nguyện của chúng ta”.

Trong một sứ điệp Video gửi 1.800 thành viên Hiệp sĩ Colombo ở Ucraina, ông Kelly nói: “Trong thời kỳ rất nguy hiểm này, anh em hãy biết rằng anh em Hiệp sĩ Colombo tại các nơi trên thế giới đang cầu nguyện cho anh em, gia đình và dân tộc Ucraina. Chúng tôi cầu xin Chúa bảo vệ anh em và những người thân yêu, cũng như tái lập hòa bình tại đất nước anh em. Chúng tôi xin Chúa ban cho anh em sức mạnh và can đảm để kiên trì”.

Ucraina có 41 triệu dân và người ta ước lượng sẽ có hơn năm triệu người nước này di tản ra nước ngoài vì chiến tranh.

Hội Hiệp sĩ Colombo cho biết quỹ giúp tị nạn sẽ được dùng để cung cấp lều tạm trú, lương thực, thuốc men, y phục và các đồ đạc cũng như các nhu cầu khác hoặc đưa trực tiếp tới Ucraina hoặc qua những trại tị nạn ở Ba Lan. Hội đang cộng tác với Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương và Latinh ở Ucraina, các chi hội Hiệp sĩ ở Ba Lan, cũng như các tổ chức từ thiện quốc tế để góp phần đáp ứng mau lẹ của những người tị nạn.

(CNA 27-2-2022)

Add new comment

5 + 6 =