Hai tiến chức Hồng y Á châu không đến Roma được

Đức Hồng y tân cử José Advincula | Photo from Capiz Archdiocesan Youth Apostolate

Vì đại dịch, hai tiến chức Hồng y Á châu không đến Roma được để tham dự công nghị tấn phong Hồng y mới, do Đức Thánh cha chủ sự vào thứ Bảy 28/11 tới đây.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Đó là Đức Hồng y tân cử José Advincula, Tổng giám mục giáo phận Cadiz bên Philippines, và Carnelius Sim, Đại diện tông tòa Brunei.

Trang mạng Sismografo, truyền đi từ Roma hôm 11/11/2020 vừa qua, cho biết: các tiến chức Hồng y đã nhận được thông báo của Tòa Thánh, trong đó có nói rằng nếu các vị muốn, thì có thể không đến Roma, và chờ đợi chỉ dẫn mới cho tương lai.

Sáng ngày 28/11/2020, áp Chúa nhật thứ I Mùa vọng, Đức Thánh cha sẽ chủ sự công nghị dưới hình thức một buổi phụng vụ Lời Chúa để trao mũ Hồng y cho 13 tiến chức, trong đó có 6 vị người Ý, và 7 vị còn lại thuộc 7 nước là Hoa Kỳ, Chile, Mêhicô, Brunei, Philippines, Ruanda, và Malta.

Bình thường, trong những trường hợp bị ngăn trở, thì vị Sứ thần hoặc Khâm sứ Tòa Thánh sẽ trao mũ và sắc phong cho các tiến chức.

Add new comment

2 + 2 =