Hai mươi sáu người bị giết vì xung đột đất đai tại Brazil

Celam/fides.org

Trung tâm tài liệu của Ủy ban Mục vụ ruộng đất của Hội đồng Giám mục Brazil, cho biết trong vòng tám tháng đầu năm nay, từ 01 tháng Giêng đến 31 tháng Tám, đã có 26 người bị giết trong các cuộc xung đột vì đất đai, tức là tăng 30% so với năm ngoái, 2020.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong số các nạn nhân bị thiệt mạng, có tám thổ dân, sáu người không ruộng đất, ba người chiếm đất bất hợp pháp và một số người khác.

Theo Ủy ban Mục vụ ruộng đất, sáu người không đất đai bị giết đều thuộc vùng Amazonia, trong đó năm người bị giết ở Rondonia. Cả sáu người đều là thành phần của Liên minh nông dân nghèo. Cuộc xung đột ở bang Rondonia tiếp tục ở mức độ căng thẳng. Số người chiếm đất bất hợp pháp bị giết tăng từ một người trong năm ngoái lên ba ngừơi trong năm nay.

(Fides 16-12-2021)

Add new comment

1 + 8 =