Hai giám mục Chile chích vắcxin Sinovac nhưng bị nhiễm Coronavirus

Đức Giám mục Alberto Lorenzelli và Đức Giám mục Celestino Aós | Comunicaciones Arzobispado de Santiago.

Hai giám mục Chile đã bị nhiễm Coronavirus, dù trước đó đã chích ngừa với vắcxin Sinovac của Trung Quốc.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Đó là Đức cha Celestino Aós, dòng Phanxicô, 76 tuổi, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Santiago de Chile và vị Giám mục Phụ tá, là Đức cha Alberto Lorenzelli, 68 tuổi. Cả hai vị đã được chích Sinovax hồi trung tuần tháng Ba vừa qua, để chống Covid-19. Nay cả hai vị bị nhiễm Coronavirus và được đưa vào Bệnh viện đại học Công giáo ở thủ đô Chile để chữa trị và tránh các biến chứng có thể xảy ra.

Về hiệu năng của Sinovax, hôm 10/4/2021 vừa qua, ông Cao Phúc (Gao Fu), Giám đốc cơ quan Trung Quốc kiểm soát phòng ngừa bệnh tật ở Bắc Kinh nhìn nhận các vắcxin của Trung Quốc ít hiệu năng. Ông đề nghị chích các vắcxin khác nhau cho cùng một bệnh nhân.

Các nghiên cứu lâm sàng ở Brazil nói rằng Sinovax có hiệu năng chống Coronavirus khoảng 50%.

(Asia News 12-4-2021; KNA 13-4-2021)

Add new comment

1 + 4 =