Hội Hiệp sĩ Malta kêu gọi tăng cường chống buôn người

Photo: Vatican News

Hội Hiệp sĩ Malta kêu gọi cộng đồng quốc tế có những biện pháp hữu hiệu hơn chống nạn buôn người và chính Hội này tái quyết tâm chiến đấu chống nạn buôn người và bảo vệ các nạn nhân.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hội Hiệp sĩ Malta đưa ra lời kêu gọi trên đây, nhân ngày Thế giới chống nạn buôn người, cử hành hôm 30 tháng Bảy vừa qua, với chủ đề “Việc sử dụng và lạm dụng các kỹ thuật mới”.

Hội Hiệp Sĩ Malta là một tổ chức có qui chế của một thực thể quốc tế, hiện hữu từ gần 1.000 năm nay, có chủ quyền như một quốc gia và có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với 106 nước trên thế giới. Về phương diện tinh thần và tu đức, Hội có qui chế như một dòng tu Công giáo và dưới khía cạnh này Hội tùy thuộc Đức Giáo hoàng.

Tuyên bố hôm 28 tháng Bảy vừa qua, ông Albert Boeselager, Chưởng Ấn của Hội Hiệp sĩ, khẳng định rằng: “Nạn buôn người là một vấn đề hoàn cầu và vì thế đòi phải có một câu trả lời hoàn vũ”.

Theo Liên Hiệp Quốc, mỗi năm có khoảng hai triệu người trở thành nạn nhân của nạn buôn người, phần lớn là những người trốn chạy chiến tranh, nghèo đói và thiên tai. Họ rơi vào tay những kẻ bất lương gian ác, kể cả những nhóm khủng bố, bắt cóc người với mục đích biến họ thành nô lệ tình dục, cưỡng bách lao động, hoặc bóc lột dưới những hình thức khác. Thường chúng chiêu dụ các nạn nhân với những lời hứa hẹn một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trong số các nạn nhân, phần lớn là phụ nữ và thiếu nữ dễ bị tổn thương nhất. Trong năm 2018, cứ 10 nạn nhân được phát hiện trên thế giới, thì có 5 phụ nữ và 2 thiếu nữ. Và theo tổ chức “Save the Children”, Hãy cứu các trẻ em, một phần tư các nạn nhân nạn buôn người ở Âu châu là những trẻ vị thành niên.

Ông Michel Veuthey, Đại sứ của Hội Hiệp sĩ Malta cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc tại Genève, đặc trách theo dõi và bài trừ nạn buôn người, mặc dù đã có một khuôn khổ pháp lý quốc tế chống nạn buôn người, nhưng con số các nạn nhân bị phát hiện và việc kết án những kẻ bị cáo về tội buôn người vẫn ở mức độ rất thấp: chỉ có một trên tổng số 2.154 vụ đi đến bản kết án. Ông nói: “Các biện pháp ngày nay để truy tố những kẻ buôn người, và bảo vệ, giúp đỡ các nạn nhân đều không đủ và thiếu hiệu năng. Các luật lệ và cơ cấu hiện nay trên bình diện địa phương, miền và hoàn vũ, tuy đã có nhưng chúng không thích hợp để đương đầu với những thách đố đang gia tăng do nạn buôn người”.

Từ năm 2017, Hội Hiệp sĩ Malta dấn thân tích cực trong việc gây ý thức trong dư luận quần chúng về tệ nạn kinh khủng này. Hội tham gia và lên tiếng trong các khóa họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về những hình thức khác nhau trong nạn buôn người hoặc nạn nô lệ tân thời như cưỡng bách lao động, cưỡng bách kết hôn, và mang thai, bán trẻ em, dâm ô và nạn buôn bán cơ phận.

Hội cũng gia tăng liên kết và cộng tác với các đại học ở Pháp, Ý, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ về vấn đề này.

(Vatican News 30-7-2022)

Add new comment

4 + 5 =