Hội đồng Giám mục Pháp nhóm đại hội mùa xuân

Photo: Twitter/Église Catholique @Eglisecatho

Trong những ngày này, từ 23 đến 26/3/2021, Hội đồng Giám mục Pháp đang nhóm khóa họp mùa xuân để bàn về vấn đề sinh thái học toàn diện và cuộc chiến chống nạn lạm dụng tính dục trẻ em, cùng với một số vấn đề khác.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Vì những giới hạn cho đại Covid-19 nên chỉ có một số giám mục trực diện tại Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức, đặc biệt là các vị Tổng giám mục chính tòa và ba giám mục thuộc Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Pháp, đứng đầu là Đức Tổng giám mục Chủ tịch Éric de Moulins-Beaufort, thuộc Tổng giáo phận Reims. Đại đa số các giám mục khác của Pháp tham dự hội nghị dưới dạng trực tuyến.

Trong khóa họp này, các giám mục Pháp tiếp tục suy tư về chu kỳ “Sinh thái học toàn diện”, đã được khởi sự trong đại hội hồi tháng Mười Một năm 2019. Sự trao đổi giữa các giám mục diễn ra trong các nhóm nhỏ cũng như trong phiên họp toàn thể. Được mời thuyết trình gợi ý cho các giám mục, có ông Bertrand Badré, cựu Giám đốc Ngân hàng thế giới và là tác giả cuốn sách “Phải chăng chúng ta thực sự nghiêm túc muốn thay đổi thế giới?” (Voulons-nous (sérieusement) changer le monde?) xuất bản hồi tháng Chín năm ngoái (Ed. Mame), trong đó ông cổ võ một mô hình mới về tài chánh, dựa trên sự phát triển dài hạn, ưu tiên để ý đến chiều kích con người.

Ngoài ra, có bốn vấn đề khác được bàn tới: trước tiên các giám mục Pháp tìm cách thích ứng chương trình đào tạo linh mục, do Bộ giáo sĩ ban hành năm 2016 cho hoàn cảnh của Pháp, tiếp đến là việc cải tổ Hội đồng Giám mục Pháp, tình trạng tài chánh của Giáo hội tại nước này, và cuộc chiến chống nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Cuộc thảo luận này đã được bắt đầu hồi tháng Mười Một năm 2018.

(Vatican News, Fr 23-3-2021)

Add new comment

1 + 2 =