Hội đồng Giám mục Pháp kết thúc Đại hội tại Lộ Đức

Mgr Éric de Moulins-Beaufort (au centre), Mgr Dominique Blanchet (à g.) et Mgr Vincent Jordy (à dr.) le 7 avril 2022 à Lourdes | AFP or licensors

Hôm mùng 08 tháng Tư vừa qua, hàng trăm giám mục Pháp thuộc 90 giáo phận toàn quốc đã kết thúc Đại hội mùa xuân, sau bốn ngày nhóm họp tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức và đã tái cử Đức cha Eric de Moulins-Beaufort trong nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục thêm ba năm nữa.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong khóa họp, các giám mục đã đặc biệt bàn về vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất như “căn nhà chung của nhân loại”, theo tinh thần Thông điệp “Laudato sí” của Đức Thánh cha Phanxicô.

Trong diễn văn bế mạc, Đức Tổng giám mục Eric de Moulins-Beaufort nói: “Có lẽ hơn bao giờ hết, chúng ta phải nhận thấy rằng dù một hành vi nhỏ bé của chúng ta: ăn, mặc, di chuyển, thông tin, gặp gỡ nhau đều tạo nên một loạt các nguyên nhân, trong đó có nhiều điều gây thiệt hại lâu dài cho “căn nhà chung”. Vì thế cần cấp thiết hoán cải, để Chúa Kitô có thể được yêu mến và để Chúa Cha, Đấng đã sai Người có thể được hoàn toàn tôn vinh.”

Đức cha Chủ tịch Eric hứa rằng các giám mục sẽ theo đuổi sự hoán cải về sinh thái, các giáo phận và giáo xứ sẽ làm cho các sáng kiến của mình theo chiều hướng này để được thêm phong phú. Đứng trước cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay, “chúng ta được kêu gọi sáng suốt, giống như chúng ta đã tỏ ra sáng suốt đối với tệ nạn bạo hành và gây hấn tình dục. Về điểm này, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cho biết ngân quỹ bồi thường các nạn nhân bị lạm dụng tính dục trong Giáo hội đang hoạt động và tòa án hình sự về giáo luật sẽ sẵn sàng hoạt động trong vòng ba tuần lễ tới đây”.

(Vatican News Fr 8-4-2022)

Add new comment

2 + 13 =