Hội đồng Giám mục Peru nhóm đại hội thứ 119

Photo: Conferencia Episcopal Peruana

Trong những ngày này, từ 17 đến 20/8/2021, khóa họp toàn thể thứ 119 của Hội đồng Giám mục Peru đang tiến hành dưới hai dạng thức: trực diện đối với những giám mục có thể đến dự, và trực tuyến đối với những giám mục không đến được.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trong ngày thứ nhất, các giám mục đã bàn về tiến trình chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục thế giới thứ XVI, vào tháng Mười năm 2023 về đề tài: “Tiến tới một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng”.

Tiến trình này sẽ được Đức Thánh cha Phanxicô chính thức khai mạc, vào ngày 9 và 10 tháng Mười năm nay, và khởi sự từ cấp giáo phận, lên tới cấp Hội đồng Giám mục quốc gia, rồi miền, trước khi tiến đến giai đoạn chung kết vào tháng Mười năm 2023 ở Roma. Linh mục thần học gia Carlos María Galli, người Argentina, trình bày cho các giám mục những suy tư về “Mầu nhiệm hành trình Công nghị của dân Chúa để truyền giáo” và về “Công nghị tính của dân Chúa trong lịch sử”.

Cha Galli là thành viên Ủy ban thần học quốc tế, và là điều hợp viên nhóm suy tư thần học-mục vụ thuộc Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh (Celam). Mới đây cha được bầu làm thành viên Ủy ban thần học của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới năm 2023.

Trong khóa họp hiện nay, các giám mục Peru cũng đề cập đến tình hình xã hội và chính trị của đất nước, sau cuộc bầu cử tổng thống mới đây với sự thắng cử của ứng viên Pedro Castillo, thuộc phe tả, sau gần một tháng rưỡi kiểm phiếu.

Ngoài ra, các giám mục cũng bàn tới Đại hội Giáo hội Mỹ châu Latinh, những tiến triển trong chương trình phục hồi Peru bây giờ, và việc thành lập “Đài quan sát Maria của Hội đồng Giám mục Peru”.

(Vida Nueva 18-8-2021)

Add new comment

1 + 19 =