Hội đồng Giám mục Peru kêu gọi chính phủ nới lỏng các hạn chế tôn giáo

Image by pxbnsnrrh from Pixabay

Hội đồng Giám mục Peru thỉnh cầu tổng thống Francisco Sagasti sửa sai các hạn chế thái quá, do bộ y tế đề ra đối với việc tham dự các lễ nghi tôn giáo tại nhà thờ, nhân danh việc hạn chế lan lây Coronavirus trong đợt thứ hai hiện nay.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Theo đề nghị của bộ y tế, trước làn sóng đại dịch thứ hai và các nhà thương bị quá tải, tổng thống Sagasti đã phân chia đất nước Peru thành ba cấp độ lây nhiễm: Cao, Rất cao và Tột đỉnh.

Ở cấp độ tột đỉnh, các thánh đường và nơi thờ phượng không được mở, nhưng các cửa tiệm và siêu thị được mở ở mức 20% khả năng, các tiệm ăn có quạt thông khí bên trong có thể mở 30% khả năng.

Ở cấp độ rất cao, các thánh đường có thể mở và đón nhận tín hữu 20% khả năng, trong khi các cử tiệp và và tiệm ăn được mở 30% ở bên trong, và 40% ở bên ngoài.

Ở cấp độ cao, các nhà thờ được mở 30% trong khi các tiệm nói chung được mở 40%.

Trong thư đề ngày 17/3/2021 vừa qua, gửi tổng thống Sagasti, các giám mục Peru bày tỏ thông cảm với sự cần thiết của các biện pháp y tế, nhưng các thánh đường bị đối xử không đẹp, và bất công, vi phạm việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo theo luật pháp của Peru. Các vị yêu cầu các nhà thờ cũng phải được đối xử như các cửa tiệm và siêu thị về khả năng mở cửa đón nhận khách hàng hoặc tín hữu. Các giám mục cũng cho biết “các biện pháp an ninh y tế do chính phủ đề ra đã được các thánh đường áp dụng từ năm ngoái và không hề có ca nhiễm nào xảy ra tại nhà thờ. Vì thế, chúng tôi thấy rằng các biện pháp giới hạn khả năng đón nhận tín hữu của các nhà thờ do bộ y tế áp đặt hiện nay là thái quá”.

Trong thư, các giám mục Peru cũng nhận xét rằng khi dự lễ, các tín hữu thường ở yên một chỗ trong nhà thờ, vì thế dễ dàng giữ sự giãn cách an toàn, khác với trường hợp các siêu thị, và các nơi khác. Vì thế, không có lý do gì buộc các nhà thờ phải đóng cửa, trong khi cho phép các trung tâm thương mại được mở cửa, nơi mà dân chúng tụ họp đông đảo và di chuyển nhiều trong đó. Các giám mục yêu cầu tổng thống can thiệp kịp thời, và cho phép các tín hữu tham dự lễ, đặc biệt trong Tuần Thánh sắp tới.

(CNA 21-3-2021)

Add new comment

1 + 1 =