Hội đồng Giám mục Mỹ đề ra sáng kiến chống phân cực trong xã hội

Photo: United States Conference of Catholic Bishops | usccb.org

Hôm 07/9/2021 vừa qua, Hội đồng Giám mục Mỹ đã phát động sáng kiến chống sự phân cực và chia rẽ giữa các nhóm đối nghịch trong xã hội và Giáo hội.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Sáng kiến này được các giám mục Mỹ đưa ra, dựa trên thông điệp Fratelli tutti của Đức Thánh cha Phanxicô về tình huynh đệ nhân loại, trong đó ngài kêu gọi tiến tới một nền chính trị tốt đẹp hơn, thực sự phục vụ công ích (n.154).

Sáng kiến này muốn là câu trả lời cho tình trạng phân cực và đối nghịch mạnh giữa giữa những người theo đảng cộng hòa và đảng dân chủ. Cả trong Giáo hội cũng có tình trạng này.

Sáng kiến mới tên là “Hãy văn minh hóa chính trị: một loại chính trị tốt hơn” (Civilize It: A Better Kind of Politics). Các giám mục mời gọi các tín hữu Công giáo đáp lại lời mọi gọi này trong thần bác ái, minh bạch và với óc sáng tạo. Sáng kiến này sẽ được nhiều giáo phận ở Mỹ tham gia ở cấp địa phương, nhắm hỗ trợ các nỗ lực loan báo Tin mừng để chiếu ánh sáng niềm tin của chúng ta vào những lãnh vực chính trị thường có nhiều thách đố.

Qua trang mạnh về vấn đề này (CivilizeIt.org), những người tham gia có thể và nhận được những tài liệu hỗ trợ, kể cả các tài liệu giúp xét mình, suy tư, cầu nguyện và những hướng dẫn giúp mỗi cá nhân, gia đình và cộng đoàn bắc những nhịp cầu giữa các quan điểm khác nhau. Các tài liệu này dựa trên chương 5 và chương 6 của Thông điệp Fratelli tutti và những suy tư của Đức Thánh cha muốn giúp các tín hữu Kitô và những người thiện chí khác xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ, những viễn tượng cơ bản về sự thật, công lý, và tình liên đới, và tìm cách cộng tác mưu ích chung.

Đức Tổng giám mục Paul Coakley của giáo phận Oklahoma City, Chủ tịch Ủy ban giám mục Mỹ về công lý nội địa và phát triển con người, suy tư về tầm quan trọng của sáng kiến trong thời điểm hiện nay và nói rằng: “Sáng kiến hãy văn minh hóa chính trị: một nền chính trị tốt đẹp hơn” nhắm mục đích trang bị cho các tín hữu Công giáo cách thức đối phó với chia rẽ và sự phân cực trong xã hội, những tình trạng này cũng có trong Giáo hội. Những chia rẽ như thế giữa các tín hữu làm thương tổn khả năng của Giáo hội, trong việc thực sự làm chứng về cuộc sống và phẩm giá con người trong gia đình, giáo xứ, nơi làm việc và trong lãnh vực chính trị. Trong thông điệp Fratelli tutti, Đức Thánh cha Phanxicô cống hiến một con đường tiến khác dựa trên các giá trị Tin mừng, công lý và sự thật. Tôi hy vọng sáng kiến này sẽ giúp tất cả chúng ta tìm cách trở nên những người láng giềng đối với mọi người, như Đức Thánh cha kêu gọi chúng ta, chấp nhận những thách đố gặp gỡ, đối thoại, tìm kiếm sự thật, và giải quyết vấn đề trong tinh thần sáng tạo để mọi tín hữu Công giáo có thể cộng tác với nhau để xây dựng công ích”.

(USCCB 7-9-2021)

Add new comment

5 + 13 =