Hội đồng Giám mục Cộng hòa Tiệp kêu gọi tín hữu tham gia kiểm tra dân số

Image by Roman Terehov from Pixabay

Hội đồng Giám mục Cộng hòa Tiệp, cũng gọi là Séc, kêu gọi các tín hữu Công giáo tích cực tham gia cuộc kiểm tra dân số, vào ngày 27/3/2021 tới đây, khai rõ mình thuộc Giáo hội Công giáo Latinh hoặc Công giáo nghi lễ đông phương. Hễ càng ít các tín hữu khai mình là người Công giáo thì Giáo hội càng ít thế giá trước mặt nhà nước và trở thành một đối tác ít quan trọng đối với chính quyền, và tiếng nói của Giáo hội ít được lắng nghe.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Lần chót kiểm tra dân số tại Cộng hòa Tiệp diễn ra cách đây 10 năm (2011): dịp đó có tới 45% dân chúng không khai mình thuộc tôn giáo nào, đây là một thái độ còn sót lại trong thời cộng sản Tiệp Khắc. Chỉ có một phần năm khai mình thuộc về một Giáo hội hoặc một tôn giáo, và một phần ba khai rõ mình không có tôn giáo.

Vì thế, các cơ quan nhà nước, báo chí và các hiệp hội luôn nói rằng tại Tiệp chỉ có một triệu 82.000 tín hữu Công giáo, trong số mười triệu 400.000 dân. Trong thực tế, theo thống kê của Giáo hội công bố năm ngoái, 2020, dựa trên các sổ rửa tội, số tín hữu Công giáo tại Tiệp là bốn triệu 591.000 người, tương đương với 43% dân số.

(KAP 18-3-2021)

Add new comment

1 + 2 =