Hội đồng Giám mục Công giáo La tinh Ấn độ nhóm khóa họp 31

Đức Hồng y Oswald Gracias, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn độ (CNS photo/Paul Haring).

Khóa họp toàn thể thứ 31 của Hội đồng Giám mục Công Giáo la tinh (CCBI) tại Ấn độ sẽ tiến hành từ ngày 8 đến ngày 14/01/2019 tại thành phố Mahabalipuram, bang Tamil Nadu, miền nam Ấn, về chủ đề “Niềm Vui Phúc Âm”.


G. Trần Đức Anh, O.P. - Vatican

Đây cũng là tựa đề tông huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô về sứ mạng hàng đầu trong việc loan báo Tin Mừng trong thế giới ngày nay.

Linh mục Stephen Alathara, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Công Giáo la tinh ở Ấn, cho biết với chủ đề vừa nói, các giám mục sẽ đề ra chương trình hành động để đẩy mạnh sứ mạng yêu thương và từ bi của Giáo Hội ở cấp độ giáo phận và giáo xứ.

Diễn tiến khóa họp

Khóa họp sẽ khai mạc với thánh lễ trọng thể do Đức Tổng giám mục Giambattista Diquattro, Sứ thần Tòa Thánh tại Ấn độ và Népal, chủ sự. Sau đó Đức Hồng y Oswald Gracias, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, sẽ chủ tọa phiên họp khai mạc.

Một số diễn giả, kể cả một nữ tu và một giáo dân, sẽ thuyết trình gợi ý cho các giám mục về nhiều khía cạnh và cách thức thăng tiến “Niềm Vui Phúc Âm” trong Giáo Hội tại Ấn. Ngoài ra, Đại hội cũng cứu xét tình hình hiện tại của Giáo Hội tại Ấn. 14 Ủy ban và 3 phân bộ của Hội đồng Giám mục sẽ tường trình hoạt động trong hai năm qua.

Trong khóa họp, các giám mục cũng sẽ bầu lại vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục la tinh và các vị trách nhiệm các Ủy ban, với nhiệm kỳ 2 năm.

Giáo hội Công Giáo tại Ấn độ

Hội đồng Giám mục Ấn độ nghi lễ la tinh hiện có 132 giáo phận với 189 giám mục và là Hội đồng đông nhất tại Á châu và đứng thứ 4 trong số các Hội đồng Giám mục Công Giáo trên thế giới.

Giáo Hội Công Giáo tại Ấn gồm 3 nghi lễ: la tinh, Syro Malabar (SMBS) và Syro Malankara, và mỗi nghi lễ có đoàn riêng. Giáo Hội Syro Malabar có 31 giáo phận trong khi Giáo Hội Syro Malankara có 11 giáo phận. Tổng cộng là 174 giáo phận với 20 triệu tín hữu Công Giáo.

Cả 3 nghi lễ họp thành một Hội đồng Giám mục chung (CBCI), hiện do Đức Hồng y Oswald Gracias làm chủ tịch. Ngài cũng là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu và là thành viên Hội đồng các HY cố vấn của Đức Thánh Cha (Rei 5-1-2019).

Add new comment

8 + 5 =