Hội đồng Giám mục Ba Lan nhóm khóa họp thứ 392

Photo: FB/ Konferencja Episkopatu Polski

Hội đồng Giám mục Ba Lan đã nhóm khóa họp thứ 392 trong hai ngày, mùng 06 và 07 tháng Sáu vừa qua, tại thành phố Zakopane, trên miền núi Tatra, cực nam của nước này.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đề tài chính được bàn tới là vấn đề huấn giáo, việc chuẩn bị ở các giáo phận cho Thượng Hội đồng Giám mục thế giới sẽ nhóm vào tháng Mười năm 2023, về sự đồng hành trong Giáo hội, việc bế mạc năm gia đình Amoris laetitia, Niềm vui yêu thương.

Về vấn đề huấn giáo, các giám mục Ba Lan nhấn mạnh nhu cầu cần làm sống động việc dạy giáo lý tại các giáo xứ và việc loan báo Tin mừng, giúp cảm nghiệm đức tin, cầu nguyện và sống cộng đoàn Giáo hội. Trong bối cảnh này, các giám mục hy vọng nơi việc dạy giáo lý trước khi lãnh nhận các bí tích và chuẩn bị du nhập thừa tác vụ giáo lý viên và linh hoạt mục vụ các nhóm. Các giám mục khẳng định rằng “việc giảng dạy giáo lý ở các giáo xứ không có nghĩa là từ bỏ các môn học tôn giáo tại các trường. Giáo huấn tại giáo xứ và các môn tôn giáo ở trường học, là hai thực tại bổ túc cho nhau. Nhờ các môn học tôn giáo tại trường học, Giáo hội có cơ hội đi tới những nhóm trẻ em và người trẻ rộng lớn hơn, với sứ điệp của Tin mừng”.

Về giai đoạn chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục về đồng hành tính, các giám mục Ba Lan cám ơn những người dấn thân tích cực trong việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục này. Các buổi hội họp giúp các tín hữu hiểu biết nhau nhiều hơn và có những sáng kiến mới, có giá trị. Một bản tổng hợp toàn quốc sẽ được soạn thảo dựa trên các dữ kiện của giáo phận và theo chỉ nam của Tòa Thánh.

Về việc kết thúc năm gia đình, các giám mục kêu gọi các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân tại Ba Lan tham gia kinh nghiệm về đại hội kỳ X các gia đình Công giáo thế giới với Đức Thánh cha sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 22 đến ngày 26 tháng Sáu tới đây. “Đây cũng là thời điểm đặc biệt để cầu nguyện cho các đôi vợ chồng và các gia đình, làm chứng về giá trị của hôn nhân và gia đình”.

Liên quan tới chiến tranh tại Ucraina, các giám mục Ba Lan cám ơn nhân dân nước này đang giúp đỡ và chứng tỏ lòng quảng đại đối với những anh chị em còn đang đau khổ, vì nếu không có sự giúp đỡ này, nhiều người trong số họ sẽ không thể sống còn.

Sau cùng, các giám mục Ba Lan cho biết trong đại hội, các vị đã nghe phúc trình của các đại biểu đặc trách bảo vệ trẻ em và người trẻ về việc huấn luyện cho các linh mục, tu sĩ và các đại biểu do Trung tâm bảo vệ trẻ em thực hiện về vấn đề phòng ngừa những vụ lạm dụng tính dục trẻ em. Cần có sự cộng tác hơn nữa để giúp đỡ những người bị thương tổn và để các biện pháp phòng ngừa được hữu hiệu.

Giáo hội Công giáo tại Ba Lan chiếm hơn 86% trong tổng số 37 triệu 800.000 dân cư, chia làm 14 giáo tỉnh với tổng cộng 35 giáo phận với 10.379 giáo xứ và 30.660 linh mục.

(Kai 8-6-2022)

Add new comment

3 + 15 =