Hội đồng Giám mục Ý tài trợ 73 dự án tại các nước nghèo

Photo: chiesacattolica.it

Hội đồng Giám mục Ý đã quyết định tài trợ 73 dự án từ thiện tại các nước nghèo, với gần 10 triệu Euro (9.837.800 Euro).


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong phiên họp ngày 25 và 26 tháng Mười Một vừa qua, Ủy ban can thiệp từ thiện giúp Thế giới thứ ba thuộc Hội đồng Giám mục Ý đã đi tới quyết định trên đây. Trong số ngân khoản vừa nói, có gần bốn triệu rưỡi Euro (4.422.196) dành cho 26 dự án tại Phi châu, ba triệu rưỡi dành cho 35 dự án tại Mỹ Latinh và một triệu 275.000 Euro cho 11 dự án tại Á châu. Sau cùng có 640.000 Euro dành cho một dự án tại Trung Đông.

Chi tiết hơn, có sáu dự án tại Phi châu nhắm vào việc huấn luyện. Tại Angola, Caritas giáo phận Menongue sẽ tổ chức một chương trình huấn luyện lưu động cho các thiếu nữ và phụ nữ thuộc 26 làng, trong đó có những lớp dạy chữ, dạy kinh tế gia đình, nữ công gia chánh, giáo dục về phẩm giá, sức khỏe, lương thực và vệ sinh.

Ví dụ, tại Burkina Faso, Hiệp hội thiện nguyện “Giọt nước” (La Goccia onlus) sẽ mở một trường tiểu học ở Ziniarè, cách thủ đô 35 cây số, có thể đón tiếp 240 học sinh, phần lớn là các trẻ mồ côi... Tại Ethiopia, các sư huynh La San sẽ tái thiết và mở rộng Trường thánh Giuse ở Adama.

Tại Á châu, một trong số những dự án được tài trợ ở Ấn Độ, là dự án của Hội dịch vụ xã hội ở giáo phận Cochin, là lớp huấn luyện phát triển kinh tế xã hội cho các gia đình của tù nhân. Họ thường bị lên án, cô lập, nạn nhân của nạn tự tử, và dự án này nhằm giúp các công nhân nghèo được hội nhập. Sẽ có những buổi hội học, khám bệnh, các lớp học và hoạt động cho các trẻ vị thành niên, tổng cộng có 15.000 người được trợ giúp trong dự án này.

Sau cùng, tại Trung Đông, nhờ dự án Trung tâm thủ công, do các tu sĩ dòng Phanxicô tại Thánh địa thành lập năm 2018, Tổng giáo phận Genova, bắc Ý, hỗ trợ việc phát triển thủ công truyền thống của người Palestine, đặc biệt chú ý đến việc bảo tồn gia sản nghệ thuật và văn hóa ở Bethlehem và huấn luyện cho các người thợ trẻ trong nghề thủ công. Trong dự án này, có việc mua các máy móc mới, và thiết lập một hệ thống năng lượng mặt trời. Tổng cộng, có 300 người trẻ từ 14 đến 19 tuổi, được hỗ trợ qua dự án này.

(Sir 6-12-2022)

Add new comment

19 + 1 =