Hội đồng Giám mục Áo kêu gọi gia tăng chống buôn người

Menschenhandel - Symbolfoto | ©yupachingping - stock.adobe.com

Hội đồng Giám mục Áo kêu gọi gia tăng chống nạn buôn người, tích cực trợ giúp di dân và tị nạn, và nâng đỡ các gia đình trong đại dịch Covid-19.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trong thông cáo công bố hôm 11/3/2021 vừa qua, sau khóa họp mùa xuân, dưới dạng trực tuyến vì đại dịch, 15 giám mục thuộc 7 giáo phận tại Áo cho biết đã lắng nghe các chuyên gia và những người dấn thân chống nạn buôn người, những nguyên nhân và các biện pháp chống lại tệ nạn này. Nhiều hình thức nghèo đói, những tương quan gia đình khó khăn, thảm trạng môi sinh và giấc mơ tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn đã thúc đẩy nhiều người bỏ quê hương ra đi, nhưng rồi họ bị rơi vào tay những kẻ buôn người.

Các giám mục Áo khẳng định rằng cần có những biện pháp bao quát và hữu hiệu để chữa trị tận gốc những nguyên nhân đưa đến nạn buôn người, cần gia tăng bảo vệ các nạn nhân về mặt luật pháp và trừng phạt những kẻ buôn người. Nước Áo - ở vị thế ở miền Trung Âu châu, vừa là nước chuyển tiếp và là quốc gia mục đích của những người di dân tìm tới, - cần rút kinh nghiệm từ những kiểu mẫu và các nước khác trừng phạt những kẻ lợi dụng mại dâm, hoặc những hình thức bóc lột các nạn nhân về mặt tình dục. Ngoài ra, cần tăng cường các biện pháp chống rửa tiền.

Các giám mục Áo cho biết sau nạn buôn bán ma túy, nạn buôn người trên thế giới có doanh số hàng năm từ 150 đến 200 tỷ Euro. Các giám mục đặc biệt đề cao sự thành công của Hiệp hội “Liên đới với các phụ nữ khốn cùng”, gọi tắt là Solwodi (Solidarity with women in distress) do nữ tu Lea Ackerman người Đức đề xướng, hồi năm 2010 để chống nạn buôn người, cổ võ các cộng đoàn nữ tu dấn thân nâng đỡ các phụ nữ nạn nhân của nạn bạo hành và mại dâm.

Thông cáo của Hội đồng Giám mục Áo cho biết trong khóa họp, các giám mục đã đề cao vai trò của gia đình trong xã hội thời đại dịch Covid-19 và kêu gọi chính quyền gia tăng nâng đỡ các gia đình. Các vị cũng mời gọi gia tăng tình liên đới với những người tị nạn, đặc biệt bị thử thách vì đại dịch hiện nay, cụ thể các giám mục kêu gọi chính phủ Áo gia tăng việc đón nhận những người tị nạn ở trên đảo Egee của Hy Lạp, gia tăng trợ giúp cho các gia đình tị nạn có con nhỏ.

(KAP 12-3-2021)

Add new comment

4 + 1 =