Họp báo về Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ IV

Photo by Patrick Hendry on Unsplash

Sáng thứ Năm, 12/11/2020 tới đây, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin mừng, sẽ mở cuộc họp báo trực tuyến từ Phòng Báo chí Tòa Thánh, về trình bày những sáng kiến nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ IV sẽ được cử hành vào Chúa nhật 15/11 tới đây, về chủ đề: “Hãy giơ tay ra cho người nghèo”, Sách Huấn ca, đoạn 7 câu 32.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo, cũng có Đức ông Graham Bell, Phó Tổng thư ký của cùng Hội đồng Tòa Thánh.

Những năm trước đây, tại Vatican và Roma, nhân Ngày Thế giới Người nghèo, ngoài thánh lễ được Đức Thánh cha cử hành, còn có những bữa ăn chung cho hàng ngàn người nghèo, tổ chức tại Đại thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican và các địa điểm khác.

(Sala Stampa 9-11-2020)

Add new comment

3 + 14 =