Họp báo giới thiệu Văn kiện chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục

Photo: Vatican Media

Sáng thứ Ba, 07/9/2021, Đức Hồng y Mario Grech, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, sẽ mở cuộc họp báo tại Phòng báo chí Tòa Thánh để giới thiệu hai văn kiện liên quan đến Thượng Hội đồng Giám mục thế giới thứ XVI, sẽ tiến hành vào tháng Mười năm 2023 về đề tài: “Tiến đến một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng”.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Hai văn kiện đó gồm tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thứ XVI, sẽ được gửi đến các cơ quan liên hệ để tham khảo ý kiến, tiếp đến là chỉ nam về Thượng Hội đồng Giám mục. Hai văn kiện này do Văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục soạn thảo để linh hoạt giai đoạn thứ nhất của hành trình công nghị.

Hiện diện tại bàn chủ tọa cuộc họp báo cũng sẽ có hai vị Phó Tổng thư ký, là nữ tu Nathalie Becquart, người Pháp, thuộc dòng Xavier, và cha Luis Marín de San Martí, người Tây Ban Nha, thuộc dòng thánh Augustinô, cùng với hai giáo sư khác.

Tiến trình khai mạc giai đoạn thứ nhất chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục sẽ được Đức Thánh cha khai mạc vào ngày 9 và 10/10 tới đây, với sự tham dự của đại diện các Hội đồng Giám mục.

(Rei 3-9-2021)

Add new comment

2 + 2 =