Họp báo chuẩn bị tương lai, xây dựng hòa bình thời đại dịch Covid-19

Đức Hồng y Peter Turkson trong buổi họp báo 07/7/2020 | Credit: Daniel Ibáñez/CNA.

Sáng thứ Ba, 07/7/2020, tại Phòng báo chí Tòa Thánh, sẽ có một cuộc họp báo do Đức Hồng y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển nhân bản, chủ tọa, về đề tài “Chuẩn bị tương lai, xây dựng hòa bình tại đại dịch Covid-19”. Đức Hồng y Turkson, người Ghana, cũng là chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Covid-19.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Hiện diện trong cuộc họp báo, cũng có nữ tu Alessandra Smerilli, dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, giáo sư tại Giáo hoàng phân khoa giáo dục Auxilium. Chị là điều hợp viên nhóm đặc nhiệm về kinh tế, thuộc Ủy ban Tòa Thánh về Covid-19.

Tiếp đến là ông Alessio Pecorario, thuộc Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, và là điều hợp viên nhóm đặc nhiệm về an ninh thuộc Ủy ban Tòa Thánh về Covid-19.

(Sala Stampa 4-7-2020)

Add new comment

2 + 14 =