Họp báo chuẩn bị giai đoạn Đại lục của Thượng Hội đồng Giám mục

Photo: Vatican News

Hôm 26 tháng Tám vừa qua, Đức Hồng y Mario Grech, người Malta, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã mở cuộc họp báo tại Vatican để trình bày về giai đoạn tham khảo ý kiến cấp giáo phận sắp kết thúc, đồng thời giới thiệu giai đoạn đại lục sắp bắt đầu, để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI sẽ tiến hành tại Vatican, vào tháng Mười năm tới, với chủ đề: “Tiến tới một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng”.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hiện diện trên bàn chủ tọa tại Phòng Báo chí Tòa Thánh, cũng có Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, dòng Tên, người Luxemburg, Tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục tới đây, hai vị Phó Tổng thư ký và một số chức sắc khác.

Đức Hồng y Hollerich cho biết kể từ khi Đức Thánh cha Phanxicô khai mạc tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục, ngày 09 và 10 tháng Mười năm ngoái, hàng trăm ngàn các cuộc hội họp ở các cấp đã diễn ra trên thế giới. Các tổng hợp mà Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục nhận được cho đến ngày 25 tháng Tám vừa qua, có thể xếp thành năm loại:

- 98% trên tổng số 114 Hội đồng Giám mục đã bổ nhiệm người tiếp xúc hoặc toán đặc trách về Thượng Hội đồng Giám mục, và đã có 100 Hội đồng Giám mục gửi bản đúc kết về Roma và con số này tiếp tục gia tăng. Các Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương cũng tiến hành theo chiều hướng này.

- Đóng góp từ Hiệp hội các Bề trên Tổng quyền các dòng nam và nữ, cũng như Bộ các Dòng tu cũng đã gửi các bản đóng góp chuyên biệt, từ các bộ và cơ quan Tòa Thánh. Đặc biệt Bộ các Dòng tu đã nhận và chuyển những đóng góp của các dòng và tu đoàn Tông đồ.

- Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã thu thập các ý kiến và tổng hợp những đóng góp của các Phong trào và hội đoàn của Giáo hội.

- Thêm vào đó, Bộ Truyền thông của Tòa Thánh đã thi hành một dự án tiên phong, gọi tắt là Riial, với tựa đề “Giáo hội lắng nghe bạn”: lắng nghe hoạt động trên các mạng xã hội do một số người có ảnh hưởng (influencers). Khoảng 110.000 câu trả lời đã nhận được và khoảng 20 triệu người đã góp ý kiến.

- Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh cũng gửi một bản tổng hợp ý kiến, lắng nghe từ các vị Sứ thần Tòa Thánh ở các nơi.

- Sau cùng là đóng góp của các nhóm “Quan sát”, thu thập ý kiến của các cá nhân tín hữu, các nhóm giáo dân hoặc cả những nhóm không được Giáo hội địa phương chính thức công nhận.

Công tác của Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục bây giờ là tổng hợp tất cả các bản góp ý đó để soạn thành một văn kiện, hầu khởi đầu giai đoạn ở cấp đại lục, trong tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới. Sau cùng, dựa trên tất cả các đóng góp này, Văn phòng sẽ soạn Tài liệu làm việc cho Thượng Hội đồng Giám mục thế giới vào năm tới.

Đức Hồng y Grech nhận xét rằng: “Cuộc tham khảo này biểu lộ bản chất của Giáo hội đồng hành, như “một sự cùng nhau tiến bước” của Dân Chúa. Những bản tổng hợp gửi về cho thấy nguyên tắc này về Giáo hội được sống trong các Giáo hội địa phương và từ đó, chúng ta hiểu những gì chúng ta còn có thể làm để làm cho mọi người có trách nhiệm và tham gia hơn”.

Đức Hồng y Tổng thư ký cũng nhắc đến tầm quan trọng của sự phân định, vì không phải tất cả các ý kiến, những gì được phát biểu đều là tiếng nói của Thánh Linh. Vì thế cần sự phân định trong Đại hội các giám mục, các vị là nguyên lý hiệp nhất trong các Giáo hội liên hệ.”

Đức Hồng y bác bỏ quan niệm của những người cho rằng “các tổng hợp của các Hội đồng Giám mục sẽ là mồ chôn những lời ngôn sứ. Nay là lúc vượt thắng sự ngờ vực ấy, sự dè dặt này chắc chắn có những lý do lịch sử, nhưng nó trái ngược với bản chất của Giáo hội, là “bí tích hiệp nhất”, nghĩa là dân thánh được tập hợp và xếp đặt dưới sự hướng dẫn của các giám mục” (SC 26). Nếu Giáo hội là thân mình của các Giáo hội địa phương, vì sở dĩ mỗi Giáo hội là thân mình như thế, chính là vì giám mục là vị mang nhánh của Tông đồ tính (Xc LG 20). Cần tín nhiệm nhau, không đặt Giáo hội nhân dân đối nghịch với Giáo hội phẩm trật, trái lại cần làm cho các tương quan trong Giáo hội được năng động và phong phú”.

(Sala Stampa 26-8-2022)

Add new comment

1 + 0 =