Hơn 40 triệu cuốn Kinh thánh được phổ biến trong một năm

Photo by Aaron Burden on Unsplash

Lần đầu tiên trong một năm, có hơn 40 triệu cuốn Kinh thánh được phổ biến trên thế giới.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Hôm 30/7/2020 vừa qua, Hội Kinh thánh Tin lành ở thành phố Stuttgart, bên Đức cho biết khoảng một phần tư các cuốn Kinh thánh được phổ biến dưới dạng kỹ thuật số (digital).

Đứng đầu con số các nước có Kinh thánh được phổ biến là Ai Cập, với một triệu 100.000 bản; nước Đức có hơn 200.000 cuốn và đứng thứ tư. Phần lớn Kinh thánh dưới dạng kỹ thuật số được phổ biến bằng tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, vì phần lớn các bản Kinh thánh này được sản xuất trong môi trường Mỹ châu Latinh. Nguyên tại Brazil, có khoảng một triệu 800.000 cuốn Kinh thánh được phổ biến bằng tiếng Bồ dưới dạng này.

Thêm vào đó, các Hội Kinh thánh cũng phố biến ba triệu 700.000 cuốn Kinh thánh cho trẻ em. Những con số trên đây chỉ nói đến các nhà xuất bản thuộc các Hội Kinh thánh Tin lành trên thế giới, gồm 148 Hội Kinh thánh quốc gia.

(KNA 30-7-2020)

Add new comment

5 + 0 =