Hài cốt song thân thánh nữ Têrêsa Hài Đồng thánh du Campuchia

Ảnh: therese-de-lisieux.catholique.fr

Hôm 14/09/2019 vừa qua, Hài cốt hai thánh Louis và Zélie Martin, song thân thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, đã kết thúc cuộc thánh du 3 tuần lễ tại Campuchia, và biến cố này trùng vào dịp kết thúc 3 năm giáo phận Đại diện Tông Tòa Phnom Penh dành cho gia đình, từ 2017 đến 2019.


G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Hài cốt hai thánh được đưa từ Pháp đến Campuchia ngày 25/08. Trong 3 tuần lễ lưu lại nước này, nhiều thánh lễ, các cuộc rước kiệu, giảng thuyết, học hỏi giáo lý, văn nghệ và canh thức cầu nguyện đã được tổ chức trong dịp thánh du hài cốt hai thánh Louis và Zélie Martin. Hai vị là đôi vợ chồng đầu tiên không phải là tử đạo, được tôn phong hiển thánh tại Roma ngày 19/10/2015.

Đức Cha Olivier Schmitthaeusler, Đại diện Tông Tòa Phnom Penh, giải thích rằng hai thánh song thân của thánh nữ Têrêsa là mẫu gương cho toàn thể Giáo Hội, về sự đơn sơ, lòng gắn bó với Thiên Chúa và sự đồng lòng với nhau. Hai vị là mẫu gương cho mọi gia đình thời nay, nhiều khi bị phân tán.Campuchia hiện nay có 15 triệu dân cư, trong đó 95% là người Khmer bản xứ, phần còn lại là người Việt và Hoa. 93% dân Campuchia là Phật Tử, số tín hữu Công Giáo chỉ có khoảng 20 ngàn người, tương đương với 0,15% dân số. (Vatican News 16-9-2019)

Add new comment

8 + 10 =