Gia đình dòng Vinh Sơn động viên đáp ứng thách đố

Photo: famvin.org

Đại gia đình dòng thánh Vinh Sơn, hiện diện tại 162 quốc gia trên thế giới, động viên để góp phần đáp ứng những thách đố của nhân loại.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Nhân lễ kính thánh Tổ phụ Vinh Sơn Phaolô, ngày 27/9/2021, cha Tomaz Mavric, người Argentina gốc Slovenia, đã gửi thư cho toàn gia đình dòng thánh Vinh Sơn để mời gọi tích cực tham gia vào chương trình phát triển một hệ thống trên bình diện quốc tế, quốc gia, miền và địa phương để ngày càng đáp ứng mau lẹ và hữu hiệu hơn đối với những thiên tai, chiến tranh và các tai ương khác; thăng tiến Liên minh Gia đình Vinh Sơn giúp người vô gia cư, gọi tắt là Fha, và chiến dịch 13 nhà trong gia đình Vinh Sơn.

Trong thư, cha Tổng quyền Tomaz Mavric cũng vạch ra những đường hướng nhắm đẩy mạnh sự cộng tác với nhau giữa các ngành của gia đình Vinh Sơn tại các nước. Mục đích là tăng cường các cuộc gặp gỡ và hội họp để có sự cộng tác chặt chẽ và trao đổi với nhau. Cha cũng ca ngợi khả năng kỹ thuật mà “mỗi người cần thi hành trong thời kỳ xa cách nhau về thể lý” vì đại dịch, nhưng tại những nơi nào có thể, cần sớm trở lại, gặp gỡ trực diện, với các anh chị em, tái tổ chức các cuộc hội họp và gặp gỡ không thể thiếu được để có thể cùng nhau tiếp tục con đường chung của phong trào giúp đỡ người nghèo”.

Gia đình Vinh Sơn, gọi tắt là Famvin, là một phong trào qui tu khoảng bốn triệu người thuộc hơn 160 tổ chức, phục vụ người nghèo, theo gương thánh Vinh Sơn Phaolô, thánh nữ Marie Louise Marillac, sáng lập dòng Nữ Tử Bác Ái và nhiều vị thánh khác.

(Sir 25-9-2021)

Add new comment

1 + 5 =