Giữ nguyên Ngày Thế giới truyền giáo 2020

Ngày Thế giới truyền giáo 2019 | Vatican News

Hôm 28/8/2020, Bộ truyền giáo đã ra thông cáo xác nhận rằng Ngày Thế giới truyền giáo năm nay tiếp tục được cử hành vào Chúa nhật 18/10 tới đây và không có gì thay đổi trong lịch.


G. Trần Đức Anh. O.P.

Một số người đã nêu nghi vấn trên đây, trước tình trạng đại dịch tại nhiều nơi trên thế giới.

Thông cáo của Bộ truyền giáo cho biết tại nhiều giáo phận, việc chuẩn bị cho Ngày Thế giới truyền giáo năm nay đã được khởi sự từ lâu và nhắm linh hoạt tinh thần truyền giáo của cộng đồng dân Chúa. Thực vậy, đức tin, tự bản chất, có đặc tính truyền giáo và việc cử hành Ngày Thế giới truyền giáo giúp giữ cho chiều kích thiết yếu này của đức tin Kitô nơi các tín hữu được luôn sinh động.

Sau cùng, thông cáo cho biết Bộ truyền giáo tín thác nơi tinh thần hiệp thông và đồng trách nhiệm của các giám mục về vấn đề lạc quyên trong Ngày Thế giới truyền giáo để giúp các Hội Giáo hoàng truyền giáo, trong nỗ lực nâng đỡ các giáo phận tại các xứ truyền giáo.

Hằng năm, số tiền lạc quyên trong Ngày Thế giới truyền giáo vẫn được Bộ truyền giáo sử dụng để trợ giúp khoảng 1.100 giáo phận ở các xứ truyền giáo, trong đó có Việt Nam.

Năm nay, vì đại dịch Covid-19, nhiều cuộc lạc quyên trong Giáo hội Công giáo hoàn vũ bị hoãn lại. Ví dụ, cuộc lạc quyên giúp Giáo hội tại Thánh địa, thường diễn ra vào Thứ Sáu Tuần thánh, bị dời lại đến Chúa nhật 13 tháng 9 sắp tới, áp lễ Suy tôn Thánh giá. Cuộc lạc quyên gọi là Đồng tiền thánh Phêrô hỗ trợ các hoạt động bác ái của Đức Thánh cha diễn ra vào lễ thánh Phêrô và Phaolô, 29/6, được dời lại đến ngày 4/10 tới đây, lễ thánh Phanxicô Assisi.

(Rei 28-8-2020)

Add new comment

13 + 3 =