Giáo phận Vittorio Veneto chuẩn bị phong chân phước Gioan Phaolo I

Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I | Vatican News

Giáo phận Vittorio Veneto bắt đầu chuẩn bị chương trình mừng lễ phong chân phước cho Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I, vào ngày 04 tháng Chín năm nay, do Đức Thánh cha Phanxicô chủ sự tại Roma với một chương trình phong phú, với cuộc hành hương, lễ hội của các lễ sinh và các nơi Đức nguyên Giáo hoàng đã sống.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Cố Giáo hoàng 33 ngày, tục danh là Albino Luciani, đã làm giám mục giáo phận Vittorio Veneto ở miền đông bắc nước Ý, từ năm 1959 đến 1970, trước khi được thăng Thượng phụ thành Venezia và rồi được bầu làm Giáo hoàng năm 1978.

Ủy ban chuẩn bị đã nhóm phiên họp đầu tiên ngày 17 tháng Giêng vừa qua, trước sự hiện diện của Đức cha Corrado Pizziolo, giám mục sở tại. Có đề nghị tổ chức một đoàn hành hương đông đảo về Roma với sự tham dự của các giáo xứ, các hội đoàn và tín hữu thuộc giáo phận Vittorio Veneto.

Trong số các sáng kiến, có lễ hội của các trẻ em giúp lễ, quen gọi là lễ sinh, một truyền thống vốn được Đức cha Albino Luciani đặc biệt đề cao vì ngài vốn quan tâm rất nhiều đến giới trẻ. Bài diễn văn của ngài ngày 21 tháng Chín năm 1960 chứa đựng “10 giới răn của các lễ sinh” ngày nay vẫn còn được các giáo xứ ở địa phương áp dụng. Các hội lễ sinh trong giáo phận Vittorio Veneto được kêu gọi tìm lại tất cả những hình ảnh và kỷ niệm về Đức giám mục Luciani.

Một hành trình với nhiều kỷ niệm khác về vị Chân phước tương lai qua các địa danh từ Piave tới Livenza sẽ được làm tăng giá trị với những chứng tá, và các hoạt động của ngài.

Đức Hồng y Beniamino Stella, nguyên Tổng trưởng Bộ giáo sĩ, và cũng là thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Đức Gioan Phaolo I, cộng tác tích cực vào việc chuẩn bị lễ phong chân phước sắp tới.

Án phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô I được khởi sự năm 2003 tức là 25 năm sau khi ngài qua đời và kết thúc ngày 13 tháng Mười năm ngoái (2021), với sự công nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của ngài: đó là vụ một em bé gái ở Buenos Aires, Argentina, bị bệnh não trầm trọng, đã được khỏi bệnh lạ lùng hồi năm 2011 nhờ thân nhân và tín hữu cầu nguyện xin Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I cứu chữa.

(Tổng hợp 14-2-2022)

Add new comment

9 + 3 =