Giáo phận Roma thiết lập một trung tâm đón tiếp mới

Một người vô gia cư | ANSA

Caritas giáo phận Roma đang gia tăng các biện pháp cấp thiết giúp đỡ những người vô gia cư vì nạn dịch coronavirus hiện nay.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trong số các biện pháp đó có việc thiết lập một trung tâm mới để đón tiếp, ngoài bốn trung tâm đã hoạt động từ trước đến nay, là Nhà trọ “Cha Luigi Di Liegro” ở nhà ga trung ương Termini, Nhà đón tiếp “Santa Giacinta” ở thị trấn bác ái, Trung tâm Gabriele Castriglion ở Ostia cạnh bờ biển, và Trung tâm ở Ponte Casilino.

Nay có thêm trung tâm thứ 5 tên là “Nhà Huynh Đệ” (Fraterna Domus) ở thị trấn Sacrofano. Trung tâm này có tính chất tạm thời được dành để đón 90 người vô gia cư từ các trung tâm khác của giáo phận Roma được chuyển về đây. Trung tâm mới cách trung tâm Roma 19 cây số, vốn là nơi tổ chức các hội nghị, đón tiếp những người đến tĩnh tâm hoặc các phái đoàn hành hương, nay được dùng để cho những người vô gia cư trú ngụ trong mùa dịch.

Nhờ biện pháp này, các nhà của Caritas Roma ở khu vực trung tâm thành phố có thể đón nhận những người vô gia cư mỗi ngày, hầu tránh nguy cơ bị lây dịch coronavirus hiện nay.

Với biện pháp trên đây, Caritas Roma có thể đón nhận tổng cộng 360 người không có gia cư.

(Aci 23-3-2020)

Add new comment

15 + 3 =