Giáo hội Chính thống Phi châu phản đối sự “xâm nhập” của Chính thống Nga tại Phi châu

Patriarch Theodoros II | CREDIT: ALAMY

Thánh Hội đồng của Tòa Thượng phụ Chính thống Alessandria bên Ai Cập, bao trùm toàn lãnh thổ Phi châu, chính thức phản đối Tòa Thượng phụ Chính thống Nga “xâm nhập” lãnh thổ của Giáo hội này tại Phi châu, qua việc thành lập hai giáo phận trên lãnh thổ của Tòa Thượng phụ này.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong khóa họp ba ngày, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng Giêng vừa qua, dưới quyền chủ tọa của Đức Thượng phụ Theodore II, Thánh Hội đồng Chính thống Alessandria đã dành một ngày để cứu xét việc làm vừa nói của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga trên lãnh thổ giáo luật của Giáo hội Chính thống Phi châu. Thông cáo gọi đây là “một sự xâm lấn và đột nhập trái giáo luật và bất xứng của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, trái với các tập tục và truyền thống của Giáo hội, vốn được các vị Thượng phụ trước đây của Chính thống Nga tôn trọng.”

Giáo hội Chính thống Alessandria tố giác Chính thống Mascơva tuyển mộ các giáo sĩ bản xứ của Tòa Thượng phụ Alessandria, hoặc thu nhận những giáo sĩ đã bị Tòa Thượng phụ Chính thống Alessandria phạt, hoặc những giáo sĩ tự nhận mình thuộc về Giáo hội này. “Những hành động như thế chứng tỏ Chính thống Nga toan tính thay đổi Giáo hội học của Chính thống giáo theo nhiều tiêu chuẩn. Thật là đau buồn vì tất cả những điều này đến “từ những lý do đáng khinh rẻ, bị ô nhiễm vì thứ virus duy bộ tộc vốn đã bị Công nghị năm 1872 lên án”.

Vì thế, Giáo hội Chính thống Alessandria sẽ gửi thư chính thức thông báo việc này cho Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople chung của Chính thống giáo và các thủ lãnh các Giáo hội Chính thống khác.

Lý do Thánh Hội đồng của Chính thống Nga đi tới quyết định trên đây, là vì sau khi Tòa Thượng phụ Chính thống Alessandria nhìn nhận sự độc lập của Giáo hội Chính thống tại Ucraina, do quyết định của Đức Thượng phụ danh dự chung của Chính thống giáo Bartolomaios I, ở Constantinople, Thổ Nhĩ Kỳ, cách đây ba năm, bất chấp sự phản đối của Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva, nên bị Chính thống Nga đoạn giao và coi là “Giáo hội ly giáo”, “rối đạo”, vì thế cắt đứt sự hiệp thông.

Quyết định của Đức Thượng phụ Bartolomaios được Đức Thượng phụ Teodoro của Chính thống Alessandria ủng hộ và công nhận nền độc lập của Giáo hội Chính thống Ucraina, trở thành độc lập với Chính thống Nga.

Về phần Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga tuyên bố với hãng tin Ria-Novosti của Nga rằng: “Thánh Hội đồng Chính thống Nga quyết định thành lập giáo phận tại Phi châu không phải để làm thương tổn sứ mạng của Tòa Thượng phụ Chính thống Alessandria, hoặc để chiếm vài giáo xứ của Giáo hội này. Giáo hội Chính thống Nga không cần và không quan tâm đến việc này.”

(Sismografo 13-1-2022)

Add new comment

2 + 3 =