Giáo hội Chính thống Nga mở rộng biên cương sang Phi châu

Image by opsa from Pixabay

Giáo hội Chính thống Nga quyết định mở rộng biên cương sang Phi châu, qua việc thành lập hai giáo phận trên lãnh thổ của Tòa Thượng phụ Chính thống Alessandria, bên Ai Cập.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Lý do Thánh Hội đồng của Chính thống Nga đi tới quyết định trên đây là vì sau khi Tòa Thượng phụ Chính thống Alessandria nhìn nhận sự độc lập của Giáo hội Chính thống tại Ucraina, do quyết định của Đức Thượng phụ danh dự chung của Chính thống giáo Bartholomaios I, ở Constantinople, Thổ Nhĩ Kỳ, cách đây ba năm, bất chấp sự phản đối của Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva, nên bị Chính thống Nga đoạn giao và coi là “Giáo hội ly giáo”, “rối đạo”, vì thế cắt đứt sự hiệp thông.

Quyết định của Đức Thượng phụ Bartolomaios được Đức Thượng phụ Teodoro của Chính thống Alessandria ủng hộ và công nhận nền độc lập của Giáo hội Chính thống Ucraina, trở thành độc lập với Chính thống Nga. Tuy nhiên, có 102 linh mục thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Alessandria bất đồng và xin được tháp nhập vào Giáo hội Chính thống Nga.

Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, cho biết ban đầu Giáo hội này tránh không nhận lời thỉnh cầu với hy vọng Đức Thượng Phụ Teodoro thay đổi quyết định và không công nhận Chính thống Ucraina nữa và hàng giáo phẩm Alessandria không hỗ trợ việc làm của Đức Thượng phụ, nhưng đợi mãi mà không có kết quả, nên ngày 29 tháng Mười năm 2021, Thánh Hội đồng ở Mascơva đã quyết đón nhận 102 linh mục Chính thống, với 100 giáo xứ ở Phi châu và thiết lập hai giáo phận cho các linh mục và các tín hữu vừa nói. Đức Tổng giám mục Hilarion minh xác rằng: “Đây không phải là một cuộc ‘xâm lăng’ và cũng không có chủ ý làm suy giảm Tòa Thượng phụ Chính thống Alessandria, nhưng là để các tín hữu Chính thống tại các nước Phi châu không muốn đi theo ly giáo, nhưng được hiệp thông với Giáo hội Chính thống, đúng theo giáo luật và nhận được rước lễ và các bí tích khác từ các linh mục hợp với giáo luật Chính thống”.

(cath.ch 9-1-2022)

Add new comment

2 + 7 =