Giáo dân mua giúp sản phẩm của các nữ tu

Các nữ đan sĩ chuẩn bị bánh | San Pelayo Monastery

Một nữ đan viện Biển Đức tại thành phố Oviedo Tây Ban Nha bị đe dọa về sinh kế, vì sản phẩm của các chị làm ra không bán được đứng trước các biện pháp cách ly do coronavirus. Các giáo dân đã động viên để mua giúp cho các nữ tu.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Báo ABC, trong số ra ngày 09/5/2020 vừa qua đã kể lại câu chuyện liên đới của các giáo dân với các nữ tu dòng kín. Một giáo dân ở gần đan viện thánh Pelayo biết được về tình trạng khó khăn của các nữ tu, nên đã thông báo cho nhóm gồm 33 người qua WhatsApp, rằng: “Các nữ đan sĩ Pelayas không bán được các mì ống do các chị sản xuất do tình trạng phong tỏa vì dịch Covid-19. Các chị sẵn lòng cho những ai muốn và nếu có người muốn mua thì cũng có thể đến Đan viện, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều và từ 4 giờ đến 6 giờ rưỡi chiều. Bạn cũng có thể thông báo cho các bạn hữu và những người quen biết”.

Sau khi thông báo này được truyền đi, một làn sóng liên đới đã được khơi lên nơi các gia đình. Nhiều người kéo đến đan viện, và cũng là dịp để thưởng thức các bánh ngọt do các nữ đan sĩ làm. Chỉ trong một ngày, số lượng mì ống do các chị sản xuất đã được giáo dân mua hết và họ còn đặt hàng thêm nơi các chị.

Nữ Đan viện Biển Đức thánh Pelayo có từ thế kỷ thứ X (994), và có giữ hài cốt của thánh Pelayo tử đạo. Để sinh nhai, các nữ tu còn làm nghề đóng sách và phục hồi các sách bị hư. Từ năm 2016, các chị bắt đầu sản xuất mì ống (pasta) để có phương tiện sinh sống.

(ABC 10-5-2020)

Add new comment

2 + 3 =